СТАТИСТИЧНИЙ КАЛЕНДАР РЕСПОНДЕНТА

  на лютий 2018 року

 

Розпорядок роботи “Єдиного вікна” у лютому 2018 року:

     5 лютого – 8.00 – 17.15 без обідньої перерви

  26, 27, 28 лютого – 8.00 – 18.15 без обідньої перерви

 

Наведено граничні терміни подання звітності

        

Індекс форми

Назва форми державного статистичного спостереження

Періодичність подання

Хто подає

2 лютого

24-сг

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільського-сподарських тварин

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

5 лютого

1-зерно

Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур

1-субсидії

Звіт про надання населенню субсидій

 

місячна

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, виконавчих органів міських рад, держадміністрацій

1-торг

Звіт про товарооборот торгової мережі

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля

21-заг

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

1-торг (нафтопродукти)

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС

1-опт

Звіт про обсяг оптового товарообороту

місячна

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

4-мтп

Звіт про використання та запаси палива

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо

1-П

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

51-авто

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

2-етр

Звіт про роботу міського електротранспорту

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів тролейбусами

6 лютого

51-ца

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден

7 лютого

1-кб

Звіт про виконання будівельних робіт

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють будівельну діяльність

1-ПВ

Звіт із праці

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

9 лютого

8-нк 

Звіт  про  діяльність  музею

річна

музеї  (юридичні  особи)

9-нк 

Звіт  про  діяльність  театру

річна

театри  (юридичні  особи)

12-нк 

Звіт  про  діяльність  концертної  організації,  професійного творчого колективу

річна

концертні організації, професійні творчі  колективи (юридичні  особи)

1-Б

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

річна

юридичні особи (підприємства)

 

12 лютого

1-ПЕ

Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які  займаються економічними видами діяльності промисловості

5-ЗЕЗ

Звіт  про експорт (імпорт)  товарів, що не  проходять митного декларування

місячна

юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування

15 лютого

1-заборгованість (ЖКГ)

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

 

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги, електроенергію

22 лютого

1-ціни (пром)

Звіт про ціни виробників промислової продукції

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості

28 лютого

1-житлофонд

 

Житловий фонд

 

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд; органи місцевого самоврядування – про індивідуальні (садибні) житлові будинки, що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості

85-к

 

Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу

річна

юридичні особи, які здійснюють діяльність у сфері дошкільної освіти

7-тнв 

Звіт про травматизм на виробництві

річна

юридичні особи 

1-КЗР

 

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування  

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщування

1-туризм

 

Звіт про туристичну діяльність

 

річна

юридичні особи та фізичні особи-підприємці – суб'єкти туристичної діяльності

2-тп (мисливство) 

Ведення мисливського господарства

річна

юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя

№1-екологічні витрати

Витрати  на  охорону навколишнього природного  середовища  та екологічні  платежі

річна

юридичні особи,  які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування

№1-відходи 

Утворення та поводження  з  відходами

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких  пов’язана  з утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки

3-лг 

Лісогосподарська діяльність  

річна

юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси

2-ферм

 

Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)

річна

юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

 

10-мех

 

Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

50-сг

 

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

4-мтп

 

Звіт про використання та запаси палива  

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо

11-мтп

 

Звіт про постачання та використання енергії 

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають та/або використовують тепло- та електроенергію

2-тр

 

Звіт про роботу автотранспорту

 

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)

2-Б

 

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів 

річна

юридичні особи (акціонерні товариства-емітенти цінних паперів)

1-підприємництво 

Структурне обстеження підприємства

річна

юридичні особи (підприємства) 

1-підприємництво (коротка)

Структурне обстеження підприємства

річна

юридичні особи (підприємства) 

1П-НПП

 

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції 

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості

1-інновація

 

Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства 

один раз на два роки

юридичні особи, які здійснюють діяльність за видами економічної діяльності промисловості

3-наука 

Звіт про виконання наукових досліджень і розробок

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

2-інвестиції

 

Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів 

річна

юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

11-ОЗ

 

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію 

річна

юридичні особи - підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів

7-торг

 

Звіт про наявність торгової мережі

 

річна

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля

1-опт

 

Звіт про продаж і  запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

річна

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

1-ПВ (умови праці)

 

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці

один раз на два роки

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

 

№1-ІКТ

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

річна

юридичні особи

 (ф.№1,  №2,  №3,  №4,  №5,  №6,  ф.№1-м, №2-м,

ф.№1-мс, №2-мс)

Фінансова  звітність

річна

усі юридичні особи

 

Шановні респонденти!

  

Інформацію щодо переліку форм державних статистичних спостережень для подання в Головне управління статистики Ви можете отримати,

вказавши на офіційному веб-сайті ідентифікаційний код Вашого підприємcтва за ЄДРПОУ у рубриці «До уваги респондентів».

 

Для зручності та економії Вашого часу пропонуємо подавати статистичну та фінансову звітність в електронному вигляді. Детальніша інформація

наведена на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у розділі  «Електронна звітність».

 

Звіти за усіма формами у Головне управління статистики в Івано-Франківській області приймаються у залі приймання звітності «Єдине вікно»

(м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок 6, кім.711, тел. 53-34-96, 79-20-03).

                 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:   29/01/2018