СТАТИСТИЧНИЙ КАЛЕНДАР РЕСПОНДЕНТА

  на лютий 2019 року

 

Розпорядок роботи “Єдиного вікна” у лютому 2019 року:

 

      Понеділок-четвер   -  з 8.00 до 17.15

                                           Пятниця             -      з 8.00 до 16.00

                                           Обідня перерва      -  з 12.00 до 13.00

                                       Субота, неділя        -        вихідні дні

 27, 28 лютого -  з 8.00 до 18.00 без обідньої перерви

 

 

Наведено граничні терміни подання звітності

Індекс форми

Назва форми державного статистичного спостереження

Періодичність подання

Хто подає

4 лютого

24-сг

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

1-торг

Звіт про товарооборот торгової мережі

місячна

юридичні особи

1-торг (нафтопродукти)

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

місячна

юридичні особи та фізичні особи підприємці

1-опт

Звіт про обсяг оптового товарообороту

місячна

юридичні особи

4-мтп

Звіт про використання та запаси палива

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо

1-П

Звіт про виробництво промислової продукції за видами

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, які займаються економічними видами діяльності

5 лютого

51-авто

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом 

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є комерційні вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

2-етр

Звіт про роботу міського електротранспорту

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою

1-зерно

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання культур зернових і зернобобових та олійних

21-заг

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства  

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

1-субсидії

Звіт про надання населенню субсидій

 

місячна

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад

 6 лютого

51-ца

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) і (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден

7 лютого

1-кб

Звіт про виконання будівельних робіт

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють будівельну діяльність

1-ПВ

Звіт із праці

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики

 11 лютого

1-Б

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

піврічна

юридичні особи (підприємства)

 

5-ЗЕЗ

Звіт   про   експорт   (імпорт)   товарів,  що  не   проходять

митного   декларування

місячна

юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування

1-ЕІО

Звіт про експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

місячна

юридичні особи, які здійснювали експорт/імпорт продукції військового призначення та подвійного використання за дозволами Державної служби експортного контролю України на право здійснення відповідної міжнародної передачі товарів, послуг

12 лютого

1-ПЕ

Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які  займаються економічними видами діяльності промисловості

15 лютого

1-заборгованість (ЖКГ)

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

 

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги, електроенергію

22 лютого

1-ціни (пром)

Звіт про ціни виробників промислової продукції

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості

28 лютого

1-житлофонд

 

Житловий фонд

 

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд; органи місцевого самоврядування – про індивідуальні (садибні) житлові будинки, що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості

85-к

 

Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти

річна

юридичні особи

7-тнв

 

Звіт про травматизм на виробництві

річна

юридичні особи

 

1-КЗР

 

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

1-туризм

 

Звіт про туристичну діяльність

 

річна

юридичні особи та фізичні особи-підприємці – суб'єкти туристичної діяльності

2-тп (мисливство)

 

Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин 

річна

юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя

№1-екологічні витрати

Витрати  на  охорону навколишнього природного  середовища  та екологічні  платежі

річна

юридичні особи,  які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, визначеним органом державної статистики

№1-відходи 

Утворення та поводження  з  відходами

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких  пов’язана  з утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки,  за переліком, визначеним органами державної статистики

3-лг

 

Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів

річна

юридичні особи, які здійснюють лісогосподарську діяльність

 

2-ферм

 

Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)

річна

юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

 

50-сг

 

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

4-мтп

 

Звіт про використання та запаси палива

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо

11-мтп

 

Звіт про постачання та використання енергії 

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають та/або використовують тепло- та електроенергію

2-тр

 

Звіт про роботу автотранспорту

 

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)

2-Б

 

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

річна

юридичні особи (акціонерні товариства-емітенти цінних паперів)

1-підприємництво

 

Структурне обстеження підприємства

річна

юридичні особи (підприємства)

 

2-підприємництво

Структурне обстеження підприємства

річна

юридичні особи (підприємства)

 

1П-НПП

 

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості

3-наука 

Звіт про виконання наукових досліджень і розробок

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

2-інвестиції

 

Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів 

річна

юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

11-ОЗ

 

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію 

річна

юридичні особи - підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів

1-ІКТ

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 20 ___ році

річна

юридичні особи

 (ф.№1,  №2,  №3,  №4,  №5,  №6,  ф.№1-м, №2-м,

ф.№1-мс, №2-мс)

Фінансова  звітність

річна

усі юридичні особи

 Шановні респонденти!

  

Інформацію щодо переліку форм державних статистичних спостережень для подання в Головне управління статистики Ви можете отримати,

вказавши на офіційному веб-сайті ідентифікаційний код Вашого підприємcтва за ЄДРПОУ у рубриці «Для респондентів».

 

Для зручності та економії Вашого часу пропонуємо подавати статистичну та фінансову звітність в електронному вигляді. Детальніша інформація

наведена на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у розділі «Для респондентів» / Сервіс «Електронна звітність».

 

Звіти за усіма формами у Головне управління статистики в Івано-Франківській області приймаються у залі приймання звітності «Єдине вікно»

(м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок 6, кім.711, тел. 53-34-96, 79-20-03).

                 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:   29/01/2019