Статистичний  щорічник  Івано-Франківської  області  за  2015 рік є найбільшим комплексним статистичним виданням, яке вміщує широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище області у 2015 році  в порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, грошово-кредитної та соціальної сфери, населення. 

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними  формами, значна кількість показників наведена за  містами  обласного  значення  та  районами.  В  окремий  розділ  виділена  інформація  щодо  міжрегіональних порівнянь.

 Видання може зацікавити широке коло користувачів, які  потребують виваженої, науково-обґрунтованої інформації щодо процесів, які відбуваються в економічній та соціальній сферах регіону.

 

 

 

Структура та зміст

Презентаційна версія Умови придбання Запитання - відповіді