Статистичний  щорічник  Івано-Франківської  області  за  2016 рік  є найбільшим комплексним статистичним виданням, яке вміщує широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище області у 2016 році  в порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, населення, грошово-кредитної та соціальної сфери.

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними  формами,  містами  обласного  значення  та  районами.  Крім  того,  збірник  містить окремий  розділ,  у  якому  порівнюються  основні  показники  соціально-економічного  розвитку  регіонів  України.

 Видання може зацікавити широке коло користувачів, які  потребують виваженої, науково-обґрунтованої інформації щодо процесів, які відбуваються в економічній та соціальній сферах регіону.

 

Структура та зміст

Презентаційна версія

Умови придбання

Запитання - відповіді