Статистичний  щорічник  Івано-Франківської  області  за  2018 рік  є найбільшим комплексним статистичним виданням, яке вміщує широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище області у 2018 році  в порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні  показники  регіонів України.

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційно-правовими  формами господарювання,  а також  за містами  обласного  значення  та  районами.  Крім того, збірник містить окремий розділ, у якому порівнюються основні показники соціально-економічного розвитку регіонів України.

Видання може зацікавити широке коло користувачів, які  потребують виваженої, науково-обґрунтованої інформації щодо процесів, які відбуваються в економічній та соціальній сферах регіону.

Структура та зміст

Презентаційна версія

Умови придбання

Запитання - відповіді