Надвірнянський район


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

січень 

 2018р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

січень    2018р. до

січень

2018р.

до

січня

2017р.

грудня

 2017р.

січня 

2017р.

 Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без  ПДВ  та  акцизу, тис.грн

127288,1

х

х

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у сільськогосподарських підприємствах, (крім  малих)

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), т

молоко, т

яйця, тис.шт.

 

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах (крім малих)1, голів

 

 

 

 

велика рогата худоба

х

х

      у тому числі корови

х

х

свині

х

х

вівці та кози

х

х

птиця  свійська, тис.голів

9,4

х

х

39,8

 

Капітальні  інвестиції2, тис.грн

246992

х

х

х

 

Прийнято  в експлуатацію загальної площі житла, м2

381103

х

х

120,04

 

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

104

х

х

88,9

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним транспортом5, тис.т

10,3

74,3

102,3

102,3

Вантажооборот автомобільного транспорту5,  млн.ткм

 

2,9

 

67,2

 

113,3

 

113,3

Кількість перевезених пасажирів автомобільним транспортом5,  тис.

 

325,8

 

102,0

 

213,9

 

213,9

Пасажирооборот автомобільного транспорту5, млн.пас.км

 

8,3

 

129,2

 

242,5

 

242,5

 

Експорт товарів,  тис.дол.США

8034,43

х

х

119,84

Імпорт товарів,  тис.дол.США

4739,63

х

х

32,34

Сальдо (+, –)

3294,83

х

х

х

Експорт послуг,  тис.дол.США

17

х

х

17

Імпорт  послуг,  тис.дол.США

х

х

Сальдо (+, –)

17

х

х

х

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), наростаючим підсумком з початку інвестування, тис.дол. США

6773,96

х

х

 

 

110,77

 

Cередньооблікова кількість штатних працівників8,9, осіб

11278

х

х

 

х

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника8,9, грн

6559

х

х

х

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати, 10,11 тис.грн

175,2

100,0

х

     з  неї

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів12

175,2

100,0

х

 

Кількість зареєстрованих

безробітних на кінець періоду13, осіб

1082

96,2

 

97,9

х

 

Чисельність наявного населення, 6,14  тис.осіб

115171

х

х

100,0

Кількість живонароджених14, осіб

12773

х

х

96,04

Кількість померлих14, осіб

13263

х

х

99,74

Кількість прибулих14, осіб

9773

х

х

440,14

Кількість вибулих14, осіб

9173

х

х

163,24

 

Індекс  споживчих  цін по Україні, 15 %

х

101,5

114,1

101,516

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

101,8

113,6

101,816

__________

1 Станом на 1 лютого.

2 Дані за січень–грудень 2017р.

3 Дані за 2017р.

4 2017р. удо 2016р.

5 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

6 Станом на 31 грудня 2017р.

7 Кінець звітного періоду до початку року, %.

8 Дані за  ІV квартал.

9 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

10 Станом на 1 лютого 2018р.

11 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

12  Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

13 Дані наведено по районній філії обласного центру зайнятості.

14 Попередні дані.

15 Без урахування тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, м.Севастополя  та  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

16 Січень  у %  до  грудня  попереднього  року.

17 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ”Про державну статистику” щодо конфіденційності  статистичної  інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 13/03/2018