м.Калуш


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку міста

 

 

Фактично

за

січень

 2018р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

січень    2018р. до

січень

2018р.

до

січня

2017р.

грудня

 2017р.

січня 

2017р.

 Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ  та  акцизу, тис.грн

1750401,9

х

х

х

 

Капітальні  інвестиції1, тис.грн

287946

х

х

х

 

Прийнято  в експлуатацію загальної площі житла, м2

165892

х

х

194,53

 

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

4267

х

х

117,9

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним транспортом4,  тис.т

58,9

75,9

142,0

141,6

Вантажооборот автомобільного транспорту4, млн.ткм

 

7,8

 

59,2

 

86,1

 

86,1

Кількість перевезених пасажирів автомобільним транспортом4, тис.

 

490,1

 

109,9

 

147,6

 

147,6

Пасажирооборот автомобільного транспорту4,  млн.пас.км

 

8,0

 

103,6

 

125,2

 

125,2

 

Експорт товарів,  тис.дол.США

207856,32

х

х

437,83

Імпорт товарів,  тис.дол.США

207884,42

х

х

388,63

Сальдо (+, –)

28,12

х

х

Х

Експорт послуг,  тис.дол.США

2602,62

х

х

99,03

Імпорт послуг,  тис.дол.США

2829,62

х

х

168,03

Сальдо (+, –)

227,02

х

х

х

 

Прямі  інвестиції (акціонерний капітал), наростаючим підсумком з початку інвестування, тис.дол. США

260170,45

х

х

 

 

112,86

 

Cередньооблікова кількість штатних працівників7,8, осіб

15130

х

х

 

х

 

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника7,8, грн

7206

х

х

х

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати, 9,10 тис.грн.

х

     з  неї

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів11

х

 

Кількість зареєстрованих

безробітних на кінець періоду12, осіб

554

103,7

 

56,5

х

 

Чисельність наявного населення5,13, тис.осіб

66404

х

х

99,0

Кількість живонароджених13, осіб

5622

х

х

87,13

Кількість померлих13, осіб

7162

х

х

96,83

Кількість прибулих13, осіб

2432

х

х

132,83

Кількість вибулих13, осіб

7642

х

х

144,73

 

Індекс  споживчих  цін по Україні14,  %

х

101,5

114,1

101,515

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

101,8

113,6

101,815

__________

1 Дані за січень–грудень 2017р.

2 Дані за 2017р.

3  2017р. у  % до 2016 р.

4 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

5 Станом на 31 грудня 2017р.

6 Кінець звітного періоду до початку року, %.

7 Дані за  ІV квартал.

8 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

9  Станом на 1 лютого 2018р.

10 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

 11 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

12 Дані наведено по міськрайонній філії обласного центру зайнятості.

13  Попередні дані.

14  Без урахування тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, м.Севастополя  та  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

15 Січень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 13/03/2018