Тлумацький район


 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

січень–

липень

 2018р.

Темпи  зростання  (зниження), %

липень    2018р. до

cічень

липень

2018р.

до

січня

липня

2017р.

червня

2018р.

липня 

2017р.

Чисельність наявного населення1, осіб

46820

х

х

98,9

Кількість живонароджених2, осіб

208

х

х

92,9

Кількість померлих2, осіб

438

х

х

104,0

Кількість прибулих2, осіб

196

х

х

104,3

Кількість вибулих2, осіб

271

х

х

98,5

 

Кількість  зареєстрованих

безробітних на кінець періоду3, осіб

321

120,2

 

82,5

х

 

Cередньооблікова кількість штатних працівників4,5, осіб

3723

х

х

 

х

 

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника4,5, грн

6813

х

х

136,5

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати6,7, тис.грн

225,8

182,7

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

225,8

182,7

х

   підприємств-банкрутів8

х

 

 Капітальні  інвестиції2, тис.грн

19822

х

х

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у сільськогосподарських  підприємствах9

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), т

518

378,1

1667,5

109,4

молоко, т

яйця, тис.шт.

 

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах6,9,  голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

х

х

      у тому числі корови

х

х

   свині

х

х

   вівці та кози

490

х

х

108,9

     птиця свійська, тис. голів

9,2

х

х

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, тис.грн

52767,6

х

х

х

 

Обсяг  виконаних  будівельних  робіт,

тис.грн

18569

х

х

109,4

 

Загальна площа  нових  житлових  будівель, прийнятих  в експлуатацію2, м2

1292

х

х

79,1

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом10,  тис.т

8,4

100,0

100,0

96,6

Вантажооборот  автомобільного транспорту 10, млн.ткм

 

1,9

 

103,4

 

146,2

 

127,6

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом10,  тис.

 

404,5

 

103,3

 

93,5

 

104,5

Пасажирооборот автомобільного транспорту 10,  млн.пас.км

 

9,2

 

102,6

 

99,1

 

103,4

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

14

х

х

14

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

250,7

х

х

84,4

Сальдо2 (+, –)

14

х

х

х

Обсяг експорту послуг2,  тис.дол. США

х

х

Обсяг імпорту послуг2,  тис.дол. США

х

х

Сальдо2 (+, –)

х

х

х

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), наростаючим підсумком з початку інвестування, тис.дол. США

11206,51

х

х

 

 

98,511

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні12, %

х

99,3

108,9

103,613

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

99,7

109,1

104,313

__________

1 Станом  на 1 липня.

2 Дані за січеньчервень.

3 Дані наведено по районній філії обласного центру зайнятості.

4 Дані  за  IІ квартал.

5 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

6 Станом  на 1 серпня.

7 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

8 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

9 Крім сільськогосподарських  підприємств, які  не відповідають  визначеним  статистичною методологією  критеріям.

10 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

11 Кінець звітного періоду до початку року, %.

12 Без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим, м.Севастополя та частини тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

13 Липень  у %  до  грудня  попереднього  року.

14 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ”Про державну статистику”  щодо конфіденційності  статистичної  інформації.

 

   

 

 

Дата останньої модифікації:  11/09/2018