Долинський район


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

січень

жовтень

 2018р.

Темпи  зростання  (зниження), %

жовтень    2018р. до

січень

жовтень

2018р.

до

січня–

жовтня

2017р.

вересня

2018р.

жовтня 

2017р.

Чисельність наявного населення1, осіб

68885

х

х

99,3

Кількість живонароджених2, осіб

500

х

х

86,7

Кількість померлих2, осіб

646

х

х

99,2

Кількість прибулих2, осіб

793

х

х

132,4

Кількість вибулих2, осіб

924

х

х

152,2

 

Кількість  зареєстрованих

безробітних на кінець періоду3, осіб

368

80,7

 

93,9

х

 

Cередньооблікова кількість штатних працівників4,5, осіб

10646

х

х

 

х

 

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника4,5, грн

9889

х

х

121,2

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати6,7, тис.грн

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів8

х

 

 Капітальні  інвестиції2, тис.грн

112546

х

х

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у сільськогосподарських  підприємствах9

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), т

молоко, т

яйця, тис.шт.

 

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах6,9,  голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

х

х

      у тому числі корови

х

х

   свині

х

х

   вівці та кози

136

х

х

121,4

     птиця свійська, тис. голів

х

х

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, тис.грн

4279839,3

х

х

х

Обсяг  виконаних  будівельних  робіт,

тис.грн

29693

х

х

72,5

 

Загальна площа  нових  житлових  будівель, прийнятих  в експлуатацію2, м2

6782

х

х

50,2

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом10,  тис.т

438,1

99,3

82,1

99,9

Вантажооборот  автомобільного транспорту 10, млн.ткм

 

98,7

 

108,4

 

117,3

 

106,8

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом10,  тис.

 

2403,8

 

103,4

 

98,6

 

92,6

Пасажирооборот автомобільного транспорту 10,  млн.пас.км

 

44,7

 

97,9

 

73,9

 

84,1

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

20835,8

х

х

107,4

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

7801,5

х

х

98,5

Сальдо2 (+, –)

13034,3

х

х

х

Обсяг експорту послуг2,  тис.дол. США

3764,8

х

х

138,2

Обсяг імпорту послуг2,  тис.дол. США

809,0

х

х

89,8

Сальдо2 (+, –)

2955,8

х

х

х

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), наростаючим підсумком з початку інвестування, тис.дол. США

9850,21

х

х

 

 

100,211

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні12, %

х

101,7

109,5

107,413

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

101,5

109,0

107,213

__________

1 Станом  на 1 жовтня.

2 Дані за січеньвересень.

3 Дані наведено по районній філії обласного центру зайнятості.

4 Дані  за  ІII квартал.

5 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

6 Станом  на 1 листопада .

7 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

8 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

9 Крім сільськогосподарських  підприємств, які  не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям.

10 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

11 Кінець звітного періоду до початку року, %.

12 Без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим, м.Севастополя та частини тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

13 Жовтень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації:  11/12/2018