Тлумацький район


 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

2018р.

Темпи  зростання  (зниження), %

грудень    2018р. до

2018р.

до

2017р.

листопада

 2018р.

грудня 

2017р.

Чисельність наявного населення1, осіб

46480

х

х

98,6

Кількість живонароджених2, осіб

391

х

х

93,3

Кількість померлих2, осіб

726

х

х

104,2

Кількість прибулих2, осіб

653

х

х

147,7

Кількість вибулих2, осіб

963

х

х

65,1

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду3, осіб

260

112,6

 

88,1

х

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати4,5, тис.грн

х

        у тому числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів6

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у сільськогосподарських підприємствах, (крім  малих)

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), т

949

158,5

50,9

90,7

молоко, т

яйця, тис.шт.

 

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах (крім малих)4, голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

х

х

      у тому числі корови

х

х

   свині

х

х

   вівці та кози

х

х

     птиця свійська, тис. голів

14,8

х

х

170,6

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг)  без  ПДВ  та  акцизу, тис.грн

97188,3

х

х

х

 

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

49882

х

х

61,2

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом7, тис.т

15,8

105,9

138,5

104,6

Вантажооборот  автомобільного транспорту7, млн.ткм

 

3,7

 

103,3

 

158,1

 

137,9

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом7, тис.

 

688,6

 

93,3

 

88,6

 

99,2

Пасажирооборот  автомобільного  транспорту7, млн.пас.км

 

16,0

 

95,6

 

93,4

 

100,6

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

10

х

х

10

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

505,1

х

х

81,0

Сальдо2 (+, –)

10

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні8, %

х

100,8

109,8

109,89

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,4

109,1

109,19

__________

1 Станом на 1 грудня.

2 Дані за січеньлистопад.

3 Дані наведено по районній філії обласного центру зайнятості.

Станом на 1 січня .

5Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

6 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

7 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

Без урахування тимчасово окупованої  території  Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини  тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

9 Грудень  у %  до  грудня  попереднього  року.

10 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ”Про державну статистику” щодо конфіденційності  статистичної  інформації.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації:  12/02/2019