Верховинський район


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

січень

вересень 

 2019р.

Темпи  зростання  (зниження), %

вересень  2019р. до

січень

вересень 

2019р.

до

січня

вересня 

2018р.

серпня

 2019р.

вересня 

  2018р.

Чисельність  наявного  населення  

(за оцінкою)1, осіб

30526

х

х

99,7

Кількість  живонароджень2, осіб

258

х

х

99,6

Кількість  смертей2, осіб

267

х

х

102,3

Кількість  випадків  прибуття2, осіб

79

х

х

86,8

Кількість  випадків  вибуття2, осіб

113

х

х

98,3

 

Кількість зареєстрованих

безробітних на кінець періоду3, осіб

557

92,2

 

95,2

х

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати4,5, тис.грн

х

        у тому числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів6

х

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ  та  акцизу, тис.грн

22045,7

х

х

х

 

Обсяг виробленої  будівельної продукції, тис.грн

7106

х

х

65,5

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом7,  тис.т

9,0

108,2

129,9

152,5

Вантажооборот  автомобільного транспорту7, млн.ткм

 

1,8

 

96,8

 

85,0

 

127,1

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом7,  тис.

 

561,0

 

96,8

 

92,8

 

96,4

Пасажирооборот  автомобільного транспорту7,  млн.пас.км

 

20,3

 

96,8

 

91,5

 

109,5

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

1981,9

х

х

77,1

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

367,2

х

х

358,2

Сальдо2 (+, –)

1614,7

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні8, %

х

100,7

107,5

103,49

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,6

107,1

103,79

________________

1 Станом  на  1 вересня.

2 Дані за січень–серпень.

3 Дані наведено по районній філії обласного центру зайнятості.

4 Станом  на  1 жовтня.

5 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням

 цензу за кількістю найманих працівників.

6 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

7 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або

від 5000 голів птиці свійської всіх видів (у 2018 році   від 30 голів великої рогатої худоби, овець, свиней та кіз, 10 голів коней,  2000 голів птиці всіх видів)..

8 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

9 Без урахування тимчасово окупованої  території  Автономної Республіки Крим, м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

10 Вересень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

Дата останньої модифікації:  11/11/2019