м.Болехів


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку міста

 

 

Фактично

за

січень

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження),  %

січень  2020р. до

2019р.

до

 2018р.

грудня

 2019р.

січня 

 2019р.

Чисельність  наявного  населення

(за оцінкою) 1,2, осіб

21182

х

х

99,6

Кількість  живонароджених2, осіб

1863

х

х

109,4

Кількість  померлих2, осіб

2643

х

х

86,6

Кількість  прибулих2, осіб

2023

х

х

91,0

Кількість  вибулих2, осіб

2013

х

х

126,9

 

Cередньооблікова  кількість  штатних працівників4, осіб

17635

х

х

 

97,06

 

Середньомісячна  заробітна  плата  одного штатного працівника4, грн

84335

х

х

115,46

 

Заборгованість  із  виплати  заробітної плати7.8, тис.грн

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів9

х

 

Капітальні  інвестиції, тис.грн

6159310

х

х

х

 

 Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ  та акцизу, тис.грн

26721,4

х

х

х

 

Обсяг виробленої будівельної  продукції, тис.грн

71

х

х

 

Загальна  площа  житлових  будівель, прийнятих  в  експлуатацію, м2

94763

х

х

144,5

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом11,  тис.т

5,0

64,2

98,0

х

Вантажообіг  автомобільного транспорту 11, млн.ткм

 

2,7

 

54,6

 

88,8

 

х

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом11, тис.

 

13,4

 

102,3

 

122,9

 

х

Пасажирообіг автомобільного транспорту 11,  млн.пас.км

 

0,3

 

105,2

 

116,6

 

х

 

Обсяг експорту товарів,  тис.дол. США

8582,33

х

х

109,7

Обсяг імпорту товарів,  тис.дол. США

3847,03

х

х

136,2

Сальдо (+, –)

4735,33

х

х

х

Обсяг експорту послуг,  тис.дол. США

к3

х

х

к

Обсяг імпорту послуг,  тис.дол. США

к3

х

х

к

Сальдо (+, –)

к3

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні12, %

х

100,2

103,2

100,213

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,3

103,7

100,313

__________________

1 Станом  на 1 січня 2020р.

2 Попередні дані.

3 Дані за 2019р.

4Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

5 Дані  за  ІV квартал 2019р.

6 ІV квартал 2019р. у % до ІV кварталу 2018р.

7 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням  

 цензу за кількістю найманих працівників.

8 Станом  на 1 лютого.

9 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

10 Дані за січеньгрудень 2019р.

11 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

12 Без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим, м.Севастополя

 та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

13 Січень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації:  13/03/2020