м.Болехів


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку міста

 

 

Фактично

за

січень

квітень

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження),  %

квітень  2020р. до

cічень

квітень

  2020р.

до

січня

квітня

  2019р.

березня

 2020р.

квітня 

  2019р.

Чисельність  наявного  населення

станом на 1 квітня (за оцінкою), осіб

1

х

х

1

Кількість  живонароджених2, осіб

1

х

х

1

Кількість  померлих2, осіб

1

х

х

1

Кількість  прибулих2, осіб

43

х

х

79,6

Кількість  вибулих2, осіб

26

х

х

48,1

Cередньооблікова  кількість  штатних працівників3,4, осіб

1833

х

х

 

98,8

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника3,4, грн

8255

х

х

108,8

Заборгованість  із виплати  заробітної плати5,6, тис.грн

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів7

х

Капітальні  інвестиції2, тис.грн

7086

х

х

х

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ   та акцизу, тис.грн

60483,4

х

х

х

Обсяг  виробленої  будівельної  продукції, тис.грн

3016

х

х

95,9

Загальна  площа  житлових  будівель,

прийнятих  в  експлуатацію2, м2

2155

х

х

66,5

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом8, тис.т

25,7

66,0

74,0

94,3

Вантажообіг  автомобільного транспорту8, млн.ткм

 

18,1

 

75,0

 

104,6

 

102,7

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом8,  тис.

 

34,7

 

 

 

80,0

Пасажирообіг автомобільного транспорту8,  млн.пас.км

 

0,8

 

 

 

75,4

Обсяг  експорту  товарів2,  тис.дол. США

2003,8

х

х

108,8

Обсяг  імпорту  товарів2, тис.дол. США

574,2

х

х

52,9

Сальдо2 (+, –)

1429,6

х

х

х

Обсяг  експорту  послуг2,  тис.дол. США

к

х

х

к

Обсяг  імпорту  послуг2,  тис.дол. США

к

х

х

к

Сальдо2 (+, –)

к

х

х

х

Індекс  споживчих  цін  по Україні9, %

х

100,8

102,1

101,510

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,7

102,3

101,610

__________________

1 Інформація у розрізі міст обласного  значення  та  районів  буде  сформована  та  оприлюднена у повному обсязі після закінчення карантину та отримання від Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) (далі – відділ реєстрації) других примірників актових записів про народження та смерть (далі –  адміністративні дані), оскільки, враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території  України  гострої  респіраторної  хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2» (зі змінами) та необхідністю вжиття відповідних заходів, під час дії карантину відділом реєстрації призупинено надання головному управлінню статистики адміністративних даних.

2 Дані за січень–березень. 

3 Дані  за  І  квартал.

4 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

5 Станом  на 1 травня.

6 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

7 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

8 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

9 Без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим, м.Севастополя та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

10 Квітень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

Дата останньої модифікації:  12/06/2020