Коломийський район


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

січень

червень 

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження), %

червень  2020р. до

січень

червень 

2020р.

до

січня

червня 

2019р.

травня

 2020р.

червня 

 2019р.

Чисельність  наявного  населення

(за оцінкою)1, осіб

96319

х

х

99,3

Кількість  живонароджених2, осіб

366

х

х

104,3

Кількість  померлих2, осіб

570

х

х

76,6

Кількість  прибулих2, осіб

151

х

х

65,9

Кількість  вибулих2, осіб

201

х

х

66,3

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати3,4, тис.грн

х

        у тому числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів5

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у  підприємствах6

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), ц

12616

144,8

84,8

148,7

молоко, ц

6212

256,6

60,9

50,3

яйця, тис.шт.

12,9

25,0

42,9

 

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах3,6, голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

1319

х

х

47,8

      у тому числі корови

573

х

х

69,3

   свині

2068

х

х

71,0

   вівці та кози

2080

х

х

84,8

     птиця свійська, тис. голів

72,4

х

х

139,3

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг)  без  ПДВ  та  акцизу, тис.грн

40826,3

х

х

х

 

Обсяг  виробленої  будівельної  продукції, тис.грн

9272

х

х

30,0

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом7, тис.т

37,3

96,9

77,8

86,0

Вантажообіг  автомобільного транспорту7, млн.ткм

 

8,8

 

96,8

 

70,7

 

65,4

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом7, тис.

 

690,0

 

563,6

 

68,5

 

42,0

Пасажирообіг  автомобільного  транспорту7, млн.пас.км

 

17,7

 

570,6

 

68,5

 

40,9

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

1991,2

х

х

151,0

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

716,8

х

х

44,0

Сальдо2 (+, –)

1274,4

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні8, %

х

100,2

102,4

102,09

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,3

102,4

102,39

________________

1 Станом  на  1 червня.

2 Дані за січень–травень. 

3 Станом  на  1 липня.

4 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

5 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

6 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або

від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

7 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

8 Без урахування тимчасово окупованої  території  Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та  частини  тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

9 Червень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

Дата останньої модифікації:  11/08/2020