Галицький район


   

Географічна та економічна характеристика

 

Галицький  район  –  розташований  на  межі  двох  фізико-географічних регіонів: Українських Карпат та південно-західної частини Східноєвропейської рівнини. Близько 8% території району займають водойми: ріки (серед них одна з найбільших у ЄвропіДністер), озера, ставки.

Районний  центр  –  стародавнє  місто  із  1100-літньою історією – Галич,  яке  розташоване на обидвох берегах ріки Дністер, колишній центр Галицько-Волинського князівства. Перша згадка про нього згідно  з угорською хронікою ХІІІ ст. датується 898 роком. У 1367 році Галич отримав Магдебурзьке право.

Галицький район розташований між такими промисловими центрами як Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Стрий, Калуш, з якими з'єднаний густою сіткою сполучень.

 

Чисельність наявного населення на 1 січня 2019 року

42,5 тис.

міське

8,1 тис.

сільське

34,4 тис.

Територія1

712,1 км2

Щільність населення

60 осіб на 1 км2

Географічні координати районного центру

 

широта

49°08′22″ пн.ш.

довгота

24°4354″ сх.д

Відстань від районного центру до Івано-Франківська

 

автомобільним сполученням  

25 км

залізничним сполученням

29 км

   ____________                 

    1 За  даними  Головного  управління  Держгеокадастру  в  Івано-Франківській  області станом на 1 січня 2016 року.

 

 

Основні  соціально-економічні  показники

 

 

20101

2015

2016

2017

2018

 

Чисельність наявного населення (на кінець року), тис. осіб

61,8

44,2

43,6

43,2

42,5

Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб

–243

–338

–273

–356

–418

 

Кількість штатних працівників2, тис. осіб

9,9

5,1

4,7

3,7

3,6

Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець року)3, тис. осіб

0,8

0,5

0,4

0,4

0,3

Середньомісячна номінальна заробітна плата2, грн

2323

2517

3229

4952

6155

 

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

2700,9

186,1

195,2

262,3

323,4

у розрахунку на 1 особу, грн

43380,6

4182,5

4443,5

6041,7

7545,3

 

Продукція сільського господарства у підприємствах

(у постійних цінах 2010р.), млн.грн

49,1

325,3

351,8

369,1

 

Обсяг виробленої будівельної продукції, млн.грн

8,5

12,5

14,1

39,4

51,6

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію4, тис.м2

8,4

7,8

8,0

6,6

9,65

у розрахунку на 1000 осіб, м2

134,9

175,5

181,4

152,1

222,65

 

Капітальні інвестиції, млн.грн

50,3

79,1

103,6

135,1

162,4

 

Перевезення вантажів автомобільним транспортом6, тис.т

357,0

475,1

560,2

512,8

716,3

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом6, тис.

459,9

1200,0

1141,2

1303,7

1245,0

 

Експорт товарів, тис.дол. США

351,5

2127,5

2350,3

3080,0

3261,7

Імпорт товарів, тис.дол. США

4475,8

301,6

780,5

991,7

2312,8

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), млн.дол. США

0,37

0,47

0,37

0,37

0,38

у розрахунку на 1 особу, дол. США

4,17

8,27

7,47

7,37

7,58

 

Фінансовий результат до оподаткування9, млн.грн

–3,6

–14,8

19,6

34,8

__________

1 До 2014 року включаючи м.Бурштин

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

3  Включаючи м.Бурштин.

4 У зв'язку із набранням чинності з 1 січня 2013 року Закону України "Про зайнятість населення" та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з попередніми роками є некоректним. Включаючи м.Бурштин.

5 З урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до порядків (накази Мінрегіону України від 24.04.2015 № 79, від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035).

6 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

7 На 1 січня 2011, 2016, 2017, 2018 років.

8 На 31 грудня 2018 року.

9 Крім бюджетних установ.

 

 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

січень 

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження), %

січень  2020р. до

2019р.

до

 2018р.

грудня

 2019р.

січня 

  2019р.

Чисельність  наявного  населення

(за оцінкою)1,2, осіб

41948

х

х

98,6

Кількість  живонароджених2, осіб

3283

х

х

93,7

Кількість  померлих2, осіб

7423

х

х

96,6

Кількість  прибулих2, осіб

4343

х

х

80,8

Кількість  вибулих2, осіб

6113

х

х

125,4

 

Cередньооблікова кількість штатних працівників4, осіб

34075

х

х

 

93,76

 

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника4, грн

70335

х

х

110,66

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати7,8, тис.грн

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів9

х

 

 Капітальні  інвестиції, тис.грн

14796210

х

х

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у   підприємствах11

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), ц

к

к

к

х

молоко, ц

2301

84,4

69,3

х

яйця, тис.шт.

х

 

Кількість  сільськогосподарських  тварин у  підприємствах11, голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

18308

х

93,1

х

      у тому числі корови

7368

х

97,1

х

   свині

к8

х

к

х

   вівці та кози

8

х

х

     птиця свійська, тис. голів

8

х

х

 

Обсяг  реалізованої  промислової

продукції  (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, тис.грн

28305,1

х

х

х

 

Обсяг  виробленої  будівельної  продукції, тис.грн

727

х

28,8

х

 

Загальна  площа  житлових  будівель, прийнятих  в  експлуатацію, м2

97763

х

х

102,1

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом12,  тис.т

7,2

10,5

48,6

х

Вантажообіг  автомобільного  транспорту 12, млн.ткм

 

1,5

 

69,6

 

69,4

 

х

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом12,  тис.

 

90,2

 

100,0

 

97,1

 

х

Пасажирообіг автомобільного транспорту 12,  млн.пас.км

 

1,7

 

97,9

 

97,6

 

х

 

Обсяг експорту товарів,  тис.дол. США

3561,33

х

х

109,2

Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США

10952,33

х

х

473,6

Сальдо (+, –)

7391,03

х

х

х

Обсяг експорту послуг,  тис.дол. США

к3

х

х

к

Обсяг імпорту послуг,  тис.дол. США

к3

х

х

к

Сальдо (+, –)

к3

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні13, %

х

100,2

103,2

100,214

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,3

103,7

100,314

________________

1 Станом  на 1 січня 2020р.

2 Попередні дані.

3 Дані за 2019р.

4 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

5 Дані  за  ІV квартал 2019р.

6 ІV квартал 2019р. у % до ІV кварталу 2018р.

7 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням  

 цензу за кількістю найманих працівників.

8 Станом  на 1 лютого.

9 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

10 Дані за січеньгрудень 2019р.

11 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або

від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

12 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

13 Без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим, м.Севастополя

 та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

14 Січень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Довідки за телефоном: (0342)53-15-48

 

Більше інформації:  Комплексні статистичні публікації

 

А р х і в  по місяцях 2019 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

А р х і в по місяцях 2018 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

ПОВЕРНУТИСЬ

 

 

Дата останньої модифікації:   13/03/2020