Городенківський район


   

Географічна та економічна характеристика

 

Городенківський  район розташований  у  східній  частині  Івано-Франківської  області, у степовій зоні правобережжя Дністра. Територія району належить до своєрідної фізико-географічної області – Придністровське Покуття, яка є частиною Волинсько-Подільської височини.

Район утворений у 1939 році, районний центр – місто Городенка. Перша письмова згадка про Городенку датується 1195 роком, у 1668 році місто отримало Магдебурзьке право.

Територією району протікає Дністер одна з найбільших рік України.

Городенківський район межує зі Снятинським, Коломийським, Тлумацьким районами Івано-Франківщини, частиною територій Тернопільської та Чернівецької областей.

 

Чисельність наявного населення на 1 січня 2017 року

53,2 тис.

міське

10,9 тис.

сільське

42,3 тис.

Територія1

747,2 км2

Щільність населення,

71 особа на 1 км2

Географічні координати районного центру

 

широта

48°4012″ пн.ш.

довгота

25°3000 сх.д.

Відстань від районного центру до Івано-Франківська, км

 

автомобільним сполученням  

75

залізничним сполученням

106

  ____________                 

 1 За  даними  Головного  управління  Держгеокадастру  в  Івано-Франківській  області.

 

 

Основні  соціально-економічні  показники

 

 

2010

2013

2014

2015

2016

 

Чисельність наявного населення (на кінець року), тис. осіб

56,0

54,8

54,3

53,8

53,2

Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб

–300

–344

–377

–381

–375

 

Кількість штатних працівників, тис. осіб1

6,3

6,3

6,4

5,7

5,5

Кількість зареєстрованих безробітних

(на кінець року), тис. осіб

1,1

0,92

0,9

0,8

0,6

Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн1

1644

2428

2292

2537

3266

 

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн.

227,9

163,8

233,1

186,5

155,2

у розрахунку на 1 особу, грн

4033,9

2978,3

4276,7

3450,6

2902,1

 

Продукція сільського господарства, млн.грн у сільськогоспо-дарських підприємствах (у постійних цінах 2010р.)

217,7

326,3

378,4

254,4

262,3

 

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

4,3

4,1

7,1

12,2

5

 

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла3, тис.м2

12,6

9,4

11,1

6,3

5,6

у розрахунку на 1000 осіб, м2

223,3

170,6

202,4

116,7

104,4

 

Капітальні інвестиції, млн.грн

69,5

211,7

86,0

244,3

293,2

 

Перевезення вантажів автомобільним транспортом4, тис.т

253,1

328,6

388,0

331,4

305,7

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом4, тис.

1305,3

1674,4

1498,2

1332,3

1377,5

 

Експорт товарів, тис.дол. США

5

1859,7

9028,8

2633,3

3864,8

Імпорт товарів, тис.дол. США

494,5

7725,5

1132,9

675,6

762,6

 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал), млн.дол. США

5,6

1,66

0,86

0,56

0,07

у розрахунку на 1 особу, дол. США

5,6

29,66

15,16

10,06

0,07

 

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

287,5

478,4

589,0

704,9

797,7

у розрахунку на 1 особу, грн

5116

8728

10749

13102

14910

 

Фінансовий результат до оподаткування8, млн.грн

137,9

148,9

–296,8

–41,9

–65,1

__________

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із середньою кількістю працівників 10 і більше осіб.

2 У зв'язку із набранням чинності з  1 січня 2013 року Закону України "Про зайнятість населення"  та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості  системи показників щодо  зареєстрованого ринку праці,  порівняння даних з попередніми  роками є некоректним. Дані наведено по Городенківському районному центру зайнятості.

3 З урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до порядків (накази Мінрегіону України від 24.04.2015 № 79, від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035).

4 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

5 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України  “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної  інформації.

6 На 1 січня 2011, 2014, 2015, 2016 років.

7 На 31 грудня 2016 року.

8 Крім бюджетних установ.

 

 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

січень

квітень

 2018р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

квітень    2018р. до

січень

квітень

2018р.

до

січня–

квітня

2017р.

березня

2018р.

квітня 

2017р.

Чисельність наявного населення1, осіб

52554

х

х

99,1

Кількість живонароджених2, осіб

99

х

х

115,1

Кількість померлих2, осіб

221

х

х

90,9

Кількість прибулих2, осіб

99

х

х

101,0

Кількість вибулих2, осіб

124

х

х

145,9

 

Кількість  зареєстрованих

безробітних на кінець періоду3, осіб

435

79,8

 

81,9

х

 

Cередньооблікова кількість штатних працівників4,5, осіб

4207

х

х

 

х

 

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника4,5, грн

5685

х

х

123,5

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати6,7, тис.грн

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів8

х

 

 Капітальні  інвестиції2, тис.грн

31218

х

х

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у сільськогосподарських  підприємствах9

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), т

243

370,0

49,1

59,4

молоко, т

577

98,7

104,7

92,2

яйця, тис.шт.

...14

...14

...14

...14

 

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах6,9,  голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

1465

х

х

96,4

      у тому числі корови

440

х

х

92,2

   свині

744

х

х

95,1

   вівці та кози

120

х

х

193,5

      птиця свійська, тис. голів

...14

х

х

...14

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, тис.грн

55486,9

х

х

х

 

Обсяг  виконаних  будівельних  робіт,

тис.грн

872

х

х

173,6

 

Загальна площа  нових  житлових  будівель, прийнятих  в експлуатацію2, м2

427

х

х

52,8

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом10,  тис.т

8,4

95,8

100,0

100,0

Вантажооборот  автомобільного транспорту 10, млн.ткм

 

2,3

 

96,8

 

105,2

 

106,1

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом10,  тис.

 

431,5

 

100,1

 

97,3

 

104,6

Пасажирооборот автомобільного транспорту 10,  млн.пас.км

 

14,4

 

105,5

 

103,5

 

103,2

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

817,6

х

х

118,6

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

163,2

х

х

63,6

Сальдо2 (+, –)

654,4

х

х

х

Обсяг експорту послуг2,  тис.дол. США

х

х

Обсяг імпорту послуг2,  тис.дол. США

х

х

Сальдо2 (+, –)

х

х

х

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), наростаючим підсумком з початку інвестування, тис.дол. США

...14

х

х

 

 

...14

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні12, %

х

100,8

113,1

104,413

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,9

112,3

104,613

__________

1 Станом  на 1 квітня.

2 Дані за січеньберезень.

3 Дані наведено по районній філії обласного центру зайнятості.

4 Дані  за  І квартал.

5 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

6 Станом  на 1 травня.

7 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

8 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

9 Крім сільськогосподарських  підприємств, які  не відповідають  визначеним  статистичною методологією  критеріям.

10 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

11 Кінець звітного періоду до початку року, %.

12 Без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим, м.Севастополя та частини тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

13 Квітень  у %  до  грудня  попереднього  року.

14 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ”Про державну  статистику” щодо конфіденційності  статистичної  інформації.

 

 

 

Довідки за телефоном: (0342)53-15-48

 

Більше інформації:  Комплексні статистичні публікації

 

А р х і в по місяцях 2018 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

А р х і в по місяцях 2017 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

ПОВЕРНУТИСЬ

 

 

Дата останньої модифікації: 08/06/2018