Городенківський район


   

Географічна та економічна характеристика

 

Городенківський  район розташований  у  східній  частині  Івано-Франківської  області, у степовій зоні правобережжя Дністра. Територія району належить до своєрідної фізико-географічної області – Придністровське Покуття, яка є частиною Волинсько-Подільської височини.

Район утворений у 1939 році, районний центр – місто Городенка. Перша письмова згадка про Городенку датується 1195 роком, у 1668 році місто отримало Магдебурзьке право.

Територією району протікає Дністер одна з найбільших рік України.

Городенківський район межує зі Снятинським, Коломийським, Тлумацьким районами Івано-Франківщини, частиною територій Тернопільської та Чернівецької областей.

 

Чисельність наявного населення на 1 січня 2019 року

52,0 тис.

міське

10,7 тис.

сільське

41,3 тис.

Територія1

747,2 км2

Щільність населення,

70 осіб на 1 км2

Географічні координати районного центру

 

широта

48°4012″ пн.ш.

довгота

25°3000 сх.д.

Відстань від районного центру до Івано-Франківська, км

 

автомобільним сполученням  

75

залізничним сполученням

106

  ____________                 

 1 За  даними  Головного  управління  Держгеокадастру  в  Івано-Франківській  області.

 

 

Основні  соціально-економічні  показники

 

 

2010

2015

2016

2017

2018

 

Чисельність наявного населення (на кінець року), тис. осіб

56,0

53,8

53,2

52,7

52,0

Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб

–300

–381

–375

–393

–412

 

Кількість штатних працівників1, тис. осіб

6,3

5,7

5,5

4,5

4,2

Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець року)2, тис. осіб

1,1

0,8

0,6

0,5

0,5

Середньомісячна номінальна заробітна плата1, грн

1644

2537

3266

5180

6712

 

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

227,9

186,5

155,2

174,2

181,1

у розрахунку на 1 особу, грн

4033,9

3450,6

2902,1

3290,4

3459,8

 

Продукція сільського господарства у підприємствах

(у постійних цінах 2010р.), млн.грн

217,7

254,4

262,3

291,9

 

Обсяг виробленої будівельної продукції, млн.грн

4,3

12,2

к

к

3,34

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію3, тис.м2

12,6

6,3

5,6

6,4

62,04

у розрахунку на 1000 осіб, м2

223,3

116,7

104,4

121,1

215,8

 

Капітальні інвестиції, млн.грн

69,5

244,3

293,2

196,6

215,8

 

Перевезення вантажів автомобільним транспортом5, тис.т

253,1

331,4

305,7

380,2

295,7

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом5, тис.

1305,3

1332,3

1377,5

1326,8

1325,3

 

Експорт товарів, тис.дол. США

к

2633,3

3864,8

3633,4

2412,8

Імпорт товарів, тис.дол. США

494,5

675,6

762,6

1046,5

1448,6

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), млн.дол. США

к

0,56

0,66

к

к

у розрахунку на 1 особу, дол. США

к

10,06

0,06

к

к

 

Фінансовий результат до оподаткування7, млн.грн

137,9

–41,9

–65,1

–249,1

__________

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

2 У зв'язку із набранням чинності з 1 січня 2013 року Закону України "Про зайнятість населення" та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості  системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з попередніми  роками є некоректним. Інформацію наведено за даними Івано-Франківського обласного центру зайнятості.

3 У 2010-2016, 2018 роках з урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до порядків (накази Мінрегіону України від 03.07.2018 №158, від 24.04.2015 № 79, від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова КМУ від 09.09.2009 № 1035).

4 Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

5 З урахуванням перевезень, виконаних автотранспортом фізичних осіб-підприємців.

6 На 1 січня 2016, 2017 років.

7 Крім бюджетних установ.

 

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

січень

квітень

 2019р.

Темпи  зростання  (зниження), %

квітень  2019р. до

січень

квітень

2019р.

до

січняквітня

2018р.

березня

2019р.

квітня 

2018р.

Чисельність  наявного  населення  

(за оцінкою)1, осіб

51803

х

х

98,6

Кількість  живонароджень2, осіб

78

х

х

78,8

Кількість  смертей2, осіб

280

х

х

126,7

Кількість  випадків  прибуття2, осіб

141

х

х

142,4

Кількість  випадків  вибуття2, осіб

145

х

х

116,9

 

Кількість  зареєстрованих безробітних  на  кінець  періоду3, осіб

377

90,4

 

86,7

х

Cередньооблікова  кількість  штатних працівників4,5, осіб

4004

х

х

 

95,2

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника4,5, грн

7485

х

х

131,7

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати6,7, тис.грн

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів8

х

 

 Капітальні  інвестиції2, тис.грн

16063

х

х

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у  підприємствах9

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), ц

7463

24,1

74,1

306,6

молоко, ц

5140

112,9

94,9

89,2

яйця, тис.шт.

к

к

к

к

 

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах6,9,  голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

1472

х

х

100,5

      у тому числі корови

463

х

х

105,2

   свині

550

х

х

73,9

   вівці та кози

100

х

х

83,3

      птиця свійська, тис. голів

к

х

х

к

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, тис.грн

50542,4

х

х

х

 

Обсяг  виробленої  будівельної  продукції, тис.грн

к

х

х

к

 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію  нових  житлових  будівель2, м2

1212

х

х

283,8

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом10,  тис.т

11,8

97,0

139,1

140,5

Вантажооборот  автомобільного транспорту 10, млн.ткм

 

3,6

 

96,8

 

158,8

 

158,8

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом10,  тис.

 

431,2

 

98,1

 

99,5

 

99,9

Пасажирооборот  автомобільного транспорту 10,  млн.пас.км

 

16,2

 

112,3

 

119,1

 

112,4

 

Обсяг  експорту  товарів2,  тис.дол. США

598,4

х

х

73,2

Обсяг  імпорту  товарів2, тис.дол. США

399,6

х

х

301,9

Сальдо2 (+, –)

198,8

х

х

х

 

Обсяг  експорту  послуг2,  тис.дол. США

х

х

Обсяг  імпорту  послуг2,  тис.дол. США

х

х

Сальдо2 (+, –)

х

х

х

 

Прямі  інвестиції  (акціонерний капітал), наростаючим  підсумком  з  початку інвестування, тис.дол. США

к1

х

х

 

 

к11

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні12, %

х

101,0

108,8

103,413

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

101,1

108,3

103,813

_________________

1 Станом  на 1 квітня.

2 Дані за січень–березень

3 Дані наведено по районній філії обласного центру зайнятості.

4 Дані  за  І  квартал.

5 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

6 Станом  на 1 травня.

7 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

8 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

9 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або

від 5000 голів птиці свійської всіх видів (у 2018 році   від 30 голів великої рогатої худоби, овець, свиней та кіз, 10 голів коней,  2000 голів птиці всіх видів).

10 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

11 Кінець звітного періоду до початку року, %.

12 Без урахування  тимчасово  окупованої  території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

13 Квітень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Довідки за телефоном: (0342)53-15-48

 

Більше інформації:  Комплексні статистичні публікації

 

А р х і в  по місяцях 2019 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

А р х і в по місяцях 2018 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

ПОВЕРНУТИСЬ

 

 

Дата останньої модифікації:   10/06/2019