Городенківський район


   

Географічна та економічна характеристика

 

Городенківський  район розташований  у  східній  частині  Івано-Франківської  області, у степовій зоні правобережжя Дністра. Територія району належить до своєрідної фізико-географічної області – Придністровське Покуття, яка є частиною Волинсько-Подільської височини.

Район утворений у 1939 році, районний центр – місто Городенка. Перша письмова згадка про Городенку датується 1195 роком, у 1668 році місто отримало Магдебурзьке право.

Територією району протікає Дністер одна з найбільших рік України.

Городенківський район межує зі Снятинським, Коломийським, Тлумацьким районами Івано-Франківщини, частиною територій Тернопільської та Чернівецької областей.

 

Чисельність наявного населення на 1 січня 2020 року

51,4 тис.

міське

10,6 тис.

сільське

40,8 тис.

Територія1

747,2 км2

Щільність населення,

69 осіб на 1 км2

Географічні координати районного центру

 

широта

48°4012″ пн.ш.

довгота

25°3000 сх.д.

Відстань від районного центру до Івано-Франківська, км

 

автомобільним сполученням  

75

залізничним сполученням

106

  ____________                 

 1 За  даними  Головного  управління  Держгеокадастру  в  Івано-Франківській  області.

 

 

Основні  соціально-економічні  показники

 

 

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Чисельність наявного населення1, тис. осіб

56,0

53,8

53,2

52,7

52,0

51,4

Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб

–300

–381

–375

–393

–412

–506

Кількість штатних працівників2, тис. осіб

6,3

5,7

5,5

4,5

4,2

4,1

Кількість зареєстрованих безробітних

(на кінець року), тис. осіб

1,1

0,83

0,6

0,5

0,5

0,4

Середньомісячна номінальна заробітна плата2, грн

1644

2537

3266

5180

6712

8046

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

227,9

186,5

155,2

174,2

181,1

187,8

у розрахунку на 1 особу, грн

4033,9

3450,6

2902,1

3290,4

3459,8

3632,5

Продукція сільського господарства у підприємствах (у постійних цінах 2016р.), млн.грн

820,7

841,5

Обсяг виробленої будівельної продукції, млн.грн

4,3

12,2

к

к

21,8

к

Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель4, тис.м2

12,6

6,3

5,6

5,35

3,35

5,85

у розрахунку на 1000 осіб, м2

223,3

116,7

104,4

98,85

62,05

111,95

Капітальні інвестиції, млн.грн

69,5

244,3

293,2

196,6

215,8

207,5

Перевезення вантажів автомобільним транспортом6, тис.т

253,1

331,4

305,7

380,2

295,7

360,8

Перевезення пасажирів автомобільним  транспортом6, тис.

1305,3

1332,3

1377,5

1326,8

1325,3

1207,2

Експорт товарів, тис.дол. США

к

2633,3

3864,8

3633,4

2412,7

8819,8

Імпорт товарів, тис.дол. США

494,5

675,6

762,6

1046,5

1448,6

2215,5

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), млн.дол. США

к

0,57

0,67

к

к

к

у розрахунку на 1 особу, дол. США

к

10,07

0,07

к

к

к

Фінансовий результат до оподаткування8, млн.грн

137,9

–41,9

–65,1

–249,1

79,1

5,99

__________

1 На початок 2011, 2016–2020 років.

2 Наведено дані юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

3 У зв'язку із набранням чинності з 1 січня 2013 року Закону України "Про зайнятість населення" та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості  системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з попередніми  роками є некоректним. Інформацію наведено за даними Івано-Франківського обласного центру зайнятості.

4 У 2010-2016, 2018–2019 роках – з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до порядків Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 № 158, від 24.04.2015 № 79, від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035).

5 У 2017–2019 роках –  нове будівництво (без урахування приросту площі, отриманої у результаті реконструкції).

6 З урахуванням перевезень, виконаних автотранспортом фізичних осіб-підприємців.

7 На 1 січня 2016 року.

8 Крім бюджетних установ.

9 Попередні дані.

 

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

січень

липень

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження), %

липень   2020р. до

cічень

липень

2020р.

до

січня

липня

 2019р.

червня

 2020р.

липня 

  2019р.

Чисельність  наявного  населення  

(за оцінкою)1, осіб

51104

х

х

98,9

Кількість  живонароджених2, осіб

170

х

х

100,6

Кількість  померлих2, осіб

409

х

х

82,0

Кількість  прибулих2, осіб

111

х

х

44,0

Кількість  вибулих2, осіб

138

х

х

52,7

 

Cередньооблікова кількість штатних працівників3,4, осіб

4010

х

х

 

98,9

 

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника3,4, грн

10055

х

х

117,2

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати5,6, тис.грн

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів7

х

 

Роздрібний товарооборот підприємств2, тис.грн

48430,0

х

х

78,5

 

Капітальні  інвестиції2, тис.грн

15740

х

х

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у  підприємствах8

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), ц

11433

116,7

118,2

95,0

молоко, ц

9821

89,9

77,9

95,0

яйця, тис.шт.

к

к

к

к

 

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах5,8,  голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

1455

х

х

99,3

      у тому числі корови

440

х

х

99,3

   свині

327

х

х

58,2

   вівці та кози

100

х

х

100,0

     птиця свійська, тис. голів

к

х

х

к

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг)  без  ПДВ  та  акцизу, тис.грн

94870,2

х

х

х

 

Обсяг  виробленої  будівельної  продукції,

тис.грн

8863

х

х

153,5

Загальна площа прийнятих в експлуатацію  нових  житлових  будівель2, м2

1931

х

х

100,7

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом9,  тис.т

17,0

95,7

71,0

81,2

Вантажообіг  автомобільного транспорту9, млн.ткм

 

4,4

 

103,3

 

93,6

 

74,4

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом9,  тис.

 

301,4

 

101,3

 

56,3

 

41,0

Пасажирообіг автомобільного транспорту9,  млн.пас.км

 

13,0

 

111,0

 

75,0

 

45,6

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

3020,3

х

х

151,9

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

700,9

х

х

96,5

Сальдо2 (+, –)

2319,4

х

х

х

Обсяг експорту послуг2,  тис.дол. США

х

х

Обсяг імпорту послуг2,  тис.дол. США

х

х

Сальдо2 (+, –)

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні10, %

х

99,4

102,4

101,411

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

99,7

102,9

102,011

________________

1 Станом  на  1 липня.

2 Дані за січень–червень. 

3 Дані  за  IІ квартал.

4 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

5 Станом  на 1 серпня .

6 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

7 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

8 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або

від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

9 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

10 Без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки Крим, м.Севастополя та  частини тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

11 Липень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Довідки за телефоном: (0342)53-15-48

 

 

А р х і в  по місяцях 2020 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

А р х і в  по місяцях 2019 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

ПОВЕРНУТИСЬ

 

 

Дата останньої модифікації:   11/09/2020