Тлумацький район


 

Географічна та економічна характеристика

 

Тлумацький район розташований на сході Івано-Франківської області на Покутській рівнині неподалік від обласного центру.

Район утворений у 1939 році, у 1963 році – ліквідований,   а в 1965 році  район відновлений знову і в таких межах існує в даний час. Районний центр – місто Тлумач (Товмач – автентична українська назва, яку в Галичині використовували до 1939 року). У 1448 році Тлумач отримав Магдебурзьке право. Розташований на березі однойменної річки. Перша письмова згадка про Товмач належить  до 1213 року (Галицько-Волинський літопис).

Межа району на північному сході проходить по Дністру, де район межує  з  Монастириським і   Бучацьким    районами   Тернопільської   області.   На  сході  район  межує   з  Городенківським, на південному заході і півдні з Коломийським, а на заході з Тисменицьким районами Івано-Франківщини.

 

Чисельність населення  на 1 січня 2020 року

45,7 тис.

міське

11,8 тис.

сільське

33,9 тис.

Територія1

683,5 км2

Щільність населення

67 осіб на 1 км2

Географічні координати районного центру

 

широта

48°51′10″ пн.ш.

довгота

24°5944″ сх.д.

Відстань від районного центру до Івано-Франківська 

автомобільним сполученням  

25 км

   ____________                 

  1 За  даними  Головного  управління  Держгеокадастру  в  Івано-Франківській  області станом на 1 січня 2016 року.

 

 

Основні  соціально-економічні  показники

 

 

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Чисельність наявного населення1, тис. осіб

49,3

47,9

47,6

47,1

46,4

45,7

Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб

–271

–301

–345

–298

–364

–440

Кількість штатних працівників2, тис. осіб

4,7

3,6

3,6

3,9

3,7

2,9

Кількість зареєстрованих безробітних

(на кінець року)3, тис. осіб

0,7

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

Середньомісячна номінальна заробітна плата2, грн

1451

2444

3068

4722

6665

6799

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

28,0

57,5

40,2

64,1

97,1

93,8

у розрахунку на 1 особу, грн

562,4

1197,7

842,1

1352,7

2075,8

2036,2

Продукція сільського господарства у підприємствах, млн.грн (у постійних цінах 2016р.)

357,5

362,7

Обсяг виробленої будівельної продукції, млн.грн

10,5

16,4

65,4

63,4

49,9

45,1

Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель4, тис.м2

10,4

11,9

6,8

4,75

3,45

6,65

у розрахунку на 1000 осіб, м2

209,0

246,7

141,8

98,75

71,65

142,15

Капітальні інвестиції, млн.грн

72,7

58,5

68,7

94,3

75,7

77,7

Перевезення вантажів автомобільним транспортом6, тис.т

108,2

121,3

91,1

88,3

90,0

80,5

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом6, тис.

420,6

581,8

478,8

694,0

688,6

633,5

Експорт товарів, тис.дол. США

к

к

437,9

10029,0

1299,7

914,9

Імпорт товарів, тис.дол. США

381,3

193,6

512,5

662,1

798,3

1114,6

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), млн.дол. США

12,17

10,47

10,07

11,47

11,17

10,78

у розрахунку на 1 особу, дол. США

243,57

216,37

209,67

239,57

236,17

232,48

Фінансовий результат до оподаткування9, млн.грн

24,3

574,2

99,2

82,3

–31,4

163,210

__________

1  На початок  2011, 2016–2020 років.

2 Наведено дані юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

3 У зв'язку із набранням чинності з 1 січня 2013 року Закону України "Про зайнятість населення" та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості  системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з попередніми  роками є некоректним. Інформацію наведено за даними Івано-Франківського обласного центру зайнятості.

4 У 2010-2016, 2018–2019 роках – з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до порядків Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 № 158, від 24.04.2015 № 79, від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035).

5 У 2017–2019 роках –  нове будівництво (без урахування приросту площі, отриманої у результаті реконструкції).

6 З урахуванням перевезень, виконаних автотранспортом фізичних осіб-підприємців.

7 На 1 січня 2011, 2016, 2018, 2019 років.

8 На 31 грудня 2019 року.

9 Крім бюджетних установ.

10 Попередні дані.

 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

січень

липень

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження), %

липень   2020р. до

cічень

липень

2020р.

до

січня

липня

 2019р.

червня

 2020р.

липня 

  2019р.

Чисельність  наявного  населення  

(за оцінкою)1, осіб

45434

х

х

98,6

Кількість  живонароджених2, осіб

185

х

х

103,9

Кількість  померлих2, осіб

379

х

х

87,1

Кількість  прибулих2, осіб

111

х

х

59,4

Кількість  вибулих2, осіб

182

х

х

66,9

 

Cередньооблікова кількість штатних працівників3,4, осіб

2954

х

х

 

98,9

 

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника3,4, грн

6998

х

х

98,5

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати5,6, тис.грн

61,7

104,6

40,1

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів7

61,7

104,6

х

 

Роздрібний товарооборот підприємств2, тис.грн

80624,6

х

х

146,1

 

Капітальні  інвестиції2, тис.грн

6927

х

х

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у  підприємствах8

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), ц

к

к

к

к

молоко, ц

яйця, тис.шт.

 

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах5,8,  голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

х

х

      у тому числі корови

х

х

   свині

х

х

   вівці та кози

х

х

     птиця свійська, тис. голів

к

х

х

к

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг)  без  ПДВ  та  акцизу, тис.грн

95031,6

х

х

х

 

Обсяг  виробленої  будівельної  продукції, тис.грн

37328

х

х

323,0

Загальна площа прийнятих в експлуатацію  нових  житлових  будівель2, м2

1576

х

х

71,0

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом9,  тис.т

10,8

106,3

106,3

98,3

Вантажообіг  автомобільного транспорту9, млн.ткм

 

2,1

 

103,3

 

132,1

 

93,7

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом9,  тис.

 

238,8

 

105,2

 

92,9

 

65,2

Пасажирообіг автомобільного транспорту9,  млн.пас.км

 

5,8

 

115,4

 

105,0

 

63,2

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

х

х

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

361,7

х

х

60,7

Сальдо2 (+, –)

х

х

х

Обсяг експорту послуг2,  тис.дол. США

х

х

Обсяг імпорту послуг2,  тис.дол. США

х

х

Сальдо2 (+, –)

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні10, %

х

99,4

102,4

101,411

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

99,7

102,9

102,011

________________

1 Станом  на  1 липня.

2 Дані за січень–червень. 

3 Дані  за  IІ квартал.

4 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

5 Станом  на 1 серпня .

6 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

7 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

8 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або

від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

9 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

10 Без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки Крим, м.Севастополя та  частини тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

11 Липень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Довідки за телефоном: (0342)53-15-48

 
 

А р х і в  по місяцях 2020 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

А р х і в  по місяцях 2019 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

ПОВЕРНУТИСЬ

 

 

Дата останньої модифікації:  11/09/2020