м.Калуш


   

Географічна та економічна характеристика

 

Калуш місто обласного значення, розташоване на північному заході Івано-Франківської області (Бойківщині), також є центром  Калуського  району.  Назва  міста  найімовірніше  походить від слова  «калюші»,  що означає природні  сольові  джерела,  з  яких  у  давнину добували сіль. Перша письмова згадка про Калуш датована 27 травня 1437 року, у 1549 році місту присвоєно Магдебурзьке право.

За характером рельєфу територія Калуша в основному є рівнинною. В місті є гора Височанка (відповідно називається і частина міста), названа на честь героя-опришка Семена Височана.

 У 1972 році до меж міста ввійшли села Хотінь та Підгірки, а Калуш набув статусу міста обласного значення.

 

Чисельність наявного населення на 1 січня 2019 року

66,4 тис.

міське

66,4 тис.

сільське

     

Територія1

64,5 км2

Щільність населення

1030 осіб на 1 км2

Географічні координати

 

широта

49°0239″ пн.ш.

довгота

24°2135″ сх.д.

Відстань до Івано-Франківська

 

автомобільним сполученням  

34 км

залізничним сполученням

42 км

   ____________                 

  1 За  даними  Головного  управління  Держгеокадастру  в  Івано-Франківській  області станом на 1 січня 2016 року.

 

 

Основні  соціально-економічні  показники

 

 

2010

2015

2016

2017

2018

 

Чисельність наявного населення (на кінець року), тис. осіб

67,4

67,5

67,1

66,4

66,4

Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб

57

–25

–95

–154

–203

 

Кількість штатних працівників1, тис. осіб

16,0

15,1

14,3

14,9

14,9

Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець року)2, тис. осіб

1,7

1,5

0,9

0,5

0,5

Середньомісячна номінальна заробітна плата1, грн

1822

3273

3934

6114

8056

 

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

1722,9

3110,4

2980,2

9519,2

18986,6

у розрахунку на 1 особу, грн

25635,9

46029,4

44282,4

142629,5

285921,0

 

Продукція сільського господарства у  підприємствах, млн.грн

(у постійних цінах 2010р.)

0,1

0,2

0,4

0,4

 

Обсяг виробленої будівельної продукції, млн.грн

34,3

59,2

60,4

89,3

106,3

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію3, тис.м2

9,1

16,4

8,5

16,6

7,74

у розрахунку на 1000 осіб, м2

134,7

242,4

126,5

248,0

115,54

 

Капітальні інвестиції, млн.грн

1055,3

234,9

250,5

305,7

379,0

 

Перевезення вантажів автомобільним транспортом5, тис.т

483,6

1183,2

1290,7

1134,3

953,5

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом5, тис.

5120,7

5266,9

4508,6

5365,9

6062,2

 

Експорт товарів, тис.дол. США

165314,1

58659,6

47480,2

207861,8

432446,7

Імпорт товарів, тис.дол. США

228013,8

57647,3

53499,8

207917,6

438013,0

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), млн.дол. США

265,36

240,36

230,76

260,26

254,37

у розрахунку на 1 особу, дол. США

3936,06

3549,06

3422,46

3888,96

3823,37

 

Фінансовий результат до оподаткування8, млн.грн

–621,7

7544,3

3857,2

2233,1

__________

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

2 У зв'язку із набранням чинності з 1 січня 2013 року Закону України "Про зайнятість населення" та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості  системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з попередніми  роками є некоректним. Інформацію наведено за даними Івано-Франківського обласного центру зайнятості.

3 У 2010-2016, 2018 роках з урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до порядків (накази Мінрегіону України від 03.07.2018 №158, від 24.04.2015 № 79, від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова КМУ від 09.09.2009 № 1035).

4 Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

5 З урахуванням перевезень, виконаних автотранспортом фізичних осіб-підприємців.

6 На 1 січня 2011, 2016, 2017, 2018 років.

7 На 31 грудня 2018 року.

8 Крім бюджетних установ.

 

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку міста

 

 

Фактично

за

січень

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження),  %

січень  2020р. до

2019р.

до

 2018р.

грудня

 2019р.

січня 

 2019р.

Чисельність  наявного  населення

(за оцінкою) 1,2, осіб

66140

х

х

99,6

Кількість  живонароджених2, осіб

5123

х

х

97,0

Кількість  померлих2, осіб

7773

х

х

106,3

Кількість  прибулих2, осіб

7703

х

х

78,8

Кількість  вибулих2, осіб

7713

х

х

100,1

 

Cередньооблікова  кількість  штатних працівників4, осіб

141895

х

х

 

94,66

 

Середньомісячна  заробітна  плата  одного штатного працівника4, грн

101555

х

х

118,16

 

Заборгованість  із  виплати  заробітної плати7.8, тис.грн

395,4

49,7

56,2

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

108,6

21,4

х

   підприємств-банкрутів9

286,8

100,0

40,8

х

 

Капітальні  інвестиції, тис.грн

54452110

х

х

х

 

 Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ  та акцизу, тис.грн

1116277,8

х

х

х

 

Обсяг виробленої будівельної  продукції, тис.грн

4725

х

107,7

х

 

Загальна  площа  житлових  будівель, прийнятих  в  експлуатацію, м2

143603

х

х

186,8

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом11,  тис.т

28,3

72,4

47,7

х

Вантажообіг  автомобільного транспорту 11, млн.ткм

 

6,1

 

67,5

 

79,2

 

х

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом11, тис.

 

514,9

 

124,8

 

103,5

 

х

Пасажирообіг автомобільного транспорту 11млн.пас.км

 

8,2

 

123,0

 

111,1

 

х

 

Обсяг експорту товарів,  тис.дол. США

434339,93

х

х

100,5

Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США

384679,33

х

х

88,3

Сальдо (+, –)

49660,63

х

х

х

Обсяг експорту послуг, тис.дол. США

2183,43

х

х

76,0

Обсяг імпорту послуг,  тис.дол. США

2507,23

х

х

109,5

Сальдо (+, –)

323,83

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні12, %

х

100,2

103,2

100,213

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,3

103,7

100,313

_______________

1 Станом  на 1 січня 2020р.

2 Попередні дані.

3 Дані за 2019р.

4Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

5 Дані  за  ІV квартал 2019р.

6 ІV квартал 2019р. у % до ІV кварталу 2018р.

7 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням  

 цензу за кількістю найманих працівників.

8 Станом  на 1 лютого.

9 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

10 Дані за січеньгрудень 2019р.

11 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

12 Без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим, м.Севастополя

 та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

13 Січень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

Довідки за телефоном: (0342)53-15-48

 

Більше інформації:  Комплексні статистичні публікації

 

А р х і в  по місяцях 2019 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

А р х і в по місяцях 2018 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

ПОВЕРНУТИСЬ

 

 

Дата останньої модифікації:   13/03/2020