СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬЛИСТОПАД 2020 РОКУ

 

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

 

Короткий  огляд

 

 Населення

 

  Чисельність  наявного  населення  в  області,  за  оцінкою,  на  1 листопада 2020р. становила 1363,3 тис.осіб, з них  606 тис.  проживали у міській місцевості, 757,3 тис. – у сільській. Упродовж січня–жовтня 2020р. кількість жителів зменшилась на 4828 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 5187 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 359 осіб.

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2020р. становила 10063 особи, померлих – 15250 осіб проти 10429 та 14804 особи відповідно у січні–жовтні 2019р.   

  

Доходи населення

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2020р. становила 184 тис. осіб.

У січні–листопаді 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 9787 грн, що на 11,9% більше, ніж у відповідному періоді 2019р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на виробництві електричного устатковання, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сільському господарстві, сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, сфері транспорту, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 41,5% – у 1,6 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві та сфері тимчасового розміщування й організації харчування (не перевищували 64% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 грудня 2020р. склала 35,5 млн.грн, або 1,8% фонду оплати праці, нарахованого у листопаді 2020р. Упродовж листопада 2020р. заборгованість збільшилась на 8,1%.

Станом на 1 грудня 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів склала 538,8 тис.грн.

На економічно активні підприємства припадає 74,4% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 25,6%.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (64,6% від загальної суми) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (27,9%).

                                                             

Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2020р. склав 24167,9 млн.грн,  що у порівнянних цінах на 3,7% більше від обсягу січня–листопада 2019р.

Оборот роздрібної торгівлі у листопаді п.р. порівняно із жовтнем збільшився на 5,2%,  а з листопадом 2019р. – на 5,6%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–листопаді 2020р. порівняно з січнем–листопадом 2019р. становив 101,8%, у т.ч.  у підприємствах – 106,9%,  у  господарствах  населення  –  98,6%.

Станом на 1 грудня 2020р. культури зернові і зернобобові скошено та обмолочено на площі 146,5 тис.га (95,8% площ, посіяних під урожай 2020р.), що на 1,3% менше, ніж на відповідну дату 2019 року. Із зібраної площі господарствами усіх категорій одержано 795,5 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що  на  4,7%  більше,  ніж  на  початок  грудня 2019 року, у т.ч. підприємствами – 495,7 тис.т (на 8,1% більше), господарствами  населення – 299,8 тис.т (на  0,3% менше). У середньому з 1 га  обмолоченої   площі одержано по  54,3 ц зерна, що на  3,2 ц більше, ніж на 1 грудня 2019р., у т.ч.  підприємствами – по 62,8 ц (на 6 ц більше),  господарствами  населення – по 44,4 ц, як  і на відповідну дату торік.

Ріпак  та  кользу  з  площі  23,1  тис.га  зібрано  62,3  тис.т  (на  14,6%  менше,  ніж на 1 грудня  2019р.),  або  по  26,9 ц з 1 га .

Картоплі всіма категоріями господарств з площі 59,8 тис.га накопано 999,1 тис.т, що на 0,9% менше, ніж на 1 грудня 2019р.; культур овочевих відкритого грунту з площі 10,1 тис.га отримано 179,9 тис.т (на 1,2% більше).

За січень–листопад 2020р. реалізовано на забій 118,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,2% більше порівняно з січнем–листопадом 2019р., вироблено 380 тис.т молока (на 3,9% менше) та 533,9 млн.шт яєць  (на 16% більше).

За розрахунками, на 1 грудня 2020р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 126 тис. голів (на 4%  менше, ніж на 1 грудня 2019р.),  у т.ч. корів – 77,5 тис. (на 3,7% менше), овець та кіз – 28,1 тис.  (на 3,1% менше), птиці всіх видів – 4806,5 тис. голів (на 4,8%  менше),  свиней  – 325 тис. голів (на 2,5% більше).

Обсяг власно виробленої  сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні–листопаді п.р. порівняно з січнем–листопадом 2019р. знизився на 4,7%, у т.ч продукції рослинництва –  на  1,1%,  продукції  тваринництва  –  на  11,6%.

На 1 грудня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових,  було  в  наявності  132,4 тис.т зерна, що  на  16,7%  менше,  ніж  на 1  грудня  2019р.

 

Промисловість

 

Індекс промислової продукції в області у листопаді 2020р. порівняно з попереднім місяцем та листопадом 2019р. становив відповідно 89% та 84,8%, за підсумками січня–листопада 2020р. – 91,8%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–листопадом 2019р. індекс промислової продукції становив 101,5%, переробній – 92,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 79,9%.

Збільшення випуску продукції проти січня–листопада 2019р. одержано у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 16,2%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 8,4%, машинобудуванні – на 7,2%, у добуванні сирої нафти та природного газу – на 1,6%. Зменшення випуску продукції спостерігалося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 12,6%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 14,8%), у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (на 18,5%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 19,1%), у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 21%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 21,9%).

Підприємствами області у січні–листопаді 2020р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 54,4 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У січні–листопаді 2020р. обсяг виробленої будівельної продукції  підприємствами області  склав  3022,2 млн.грн.  Індекс будівельної  продукції  порівняно  з  січнем–листопадом 2019р.  становив  102%.

Зведення  будівель у січні–листопаді 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилося на 9,2%,  у тому числі житлових – на 19,7%. Водночас зведення нежитлових будівель збільшилося на 0,9%. Індекс  будівництва  інженерних  споруд  склав  115%.

Транспорт

 

У січні–листопаді 2020р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 16,3 млн.т вантажів, що на 15,6% більше, ніж у січні–листопаді 2019р. Автомобільним транспортом перевезено 8,3 млн.т вантажів, що на 26,9% більше, ніж у січні–листопаді 2019р., вантажообіг становив 1010,7 млн.ткм (на 10,8% менше).

Послугами пасажирського транспорту скористалось 42,6 млн. пасажирів  або 57,7% обсягу пасажироперевезень у січні–листопаді 2019р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 573  млн.пас.км або 55,6% від обсягу січня–листопада 2019р.

.

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–жовтні 2020р. становили 628 млн.дол. США, імпорту (з урахуванням поставок до області газу природного) – 508,6 млн.дол. США. Порівняно з січнем–жовтнем 2019р. обсяги експорту зменшилися на 17,6%, імпорту – на 26%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 119,4 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,23.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 369,1 млн.дол.  США  або  58,8%  від  загальнообласного  обсягу  експорту та  зменшився  у  порівнянні  з  січнем–жовтнем  2019р.  на  18,2%.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики  України,  індекс  споживчих  цін  у  листопаді  2020р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  101,3%,  з  початку  року  –  104,1%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  100,8%    та  104,8%  відповідно.

 

 

 

Довідки за телефоном: (0342)79-20-43

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

  

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  06/01/2021