СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА 2020 РІК

 

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

 

Короткий  огляд

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою,  на  1 грудня 2020р. становила 1362,1 тис. осіб, з них  605,6 тис.  проживали  у міській місцевості, 756,5 тис. – у сільській. Упродовж січня–листопада 2020р. кількість жителів зменшилась на 5965 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 6324 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 359 осіб.

Кількість живонароджених у січні–листопаді 2020р. становила 10893 особи,  померлих – 17217 осіб проти  11292 та  16096 осіб відповідно у січні–листопаді 2019р. 

     

Доходи населення

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2020р. становила 183,8 тис. осіб.

У 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 9980 грн, що на 13,2% більше, ніж у 2019р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у сільському господарстві, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, сфері транспорту, виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції,  виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 41,8% – у 1,6 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві, у сфері творчості, мистецтва та розваг, сфері тимчасового розміщування й організації харчування, виробництві комп`ютерів, електронної та оптичної продукції (не перевищували 64,8% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у 2020р. порівняно з 2019р. становив 109,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 січня 2021р. склала 34,5 млн.грн, або 1,5% фонду оплати праці, нарахованого у грудні 2020р. Упродовж грудня 2020р. заборгованість зменшилась на 2,9%.

Станом на 1 січня 2021р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів склала 80,6 тис.грн.

На економічно активні підприємства припадає 77,6% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 22,4%.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (69,4% від загальної суми) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (25,2%).

                                                                           

Роздрібна  торгівля

 

Оборот  роздрібної  торгівлі,  який включає дані  щодо  роздрібного  товарообороту  підприємств  (юридичних  осіб)  та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2020р. склав 27,3 млрд.грн. Індекс фізичного  обсягу  обороту  роздрібної  торгівлі  (у порівнянних  цінах)    до 2019р. становив 104,5%.

Оборот роздрібної торгівлі у грудні 2020р. порівняно із листопадом збільшився на 21,7%, а з груднем 2019р. – на 9,1%.

 

Сільське  господарство

 

За попередніми розрахунками, у 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2019р. становив 103,2%, у т.ч. у підприємствах – 110,5%,  у  господарствах  населення – 98,5%. Індекс продукції рослинництва склав 105,5%, продукції тваринництва – 100%.

За 2020р. (за попередніми даними) реалізовано на забій 135 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,7% більше порівняно з 2019р., вироблено 409,2 тис.т молока (на 4,6% менше) та одержано 556,8 млн.шт яєць  (на 14,3% більше).

За попередніми даними, на 1 січня 2021р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 121,9 тис. голів (на 4,9%  менше, ніж на 1 січня 2020р.),  у т.ч. корів – 75,7 тис. (на 4,2% менше); овець та кіз – 26,7 тис.  (на 3,3% менше); птиці всіх видів – 4292,5 тис. голів (на 12,5% менше);  свиней  – 305,8 тис. голів (на 0,4% більше).

 

Промисловість

 

Індекс промислової продукції в області у грудні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2019р. становив відповідно 122,8% та 105,2%, за підсумками 2020р. – 92,9%. У I півріччі порівняно з відповідним півріччям 2019р. обсяги виробництва продукції зменшилися на 12,2%, а у ІІ півріччі 2020р. – зросли на 10,2%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно з 2019р. індекс промислової продукції становив 101%, переробній – 93,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 82,9%.

Збільшення випуску продукції проти 2019р. одержано у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 16,8%, машинобудуванні – на 10,7%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 9,9%, у добуванні сирої нафти та природного газу – на 1,1%. Зменшення випуску продукції спостерігалося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 11,6%), добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (на 14,5%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 15,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 16,9%), у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 18,1%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 20,6%).

Підприємствами області у 2020р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 61,2 млрд.грн.

   

Будівництво

 

У 2020р. обсяг  виробленої будівельної продукції підприємствами області склав 3743,3 млн.грн. Індекс будівельної  продукції  порівняно  з  2019р.  становив  95,8%.

Зведення  будівель у 2020р. порівняно з попереднім роком зменшилося на 7,8%,  у т.ч. житлових – на 15,9%, нежитлових – на 1,4%. Індекс  будівництва  інженерних  споруд  склав  99,3%.

 

Транспорт

 

У 2020р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 17,7 млн.т вантажів, що на 15,6% більше, ніж у 2019р. Автомобільним транспортом перевезено 9,2 млн.т вантажів,  що на 25,3% більше, ніж у 2019р., вантажообіг становив 1108,2 млн.ткм (на 10,9% менше).

Послугами пасажирського транспорту у 2020р. скористалось 47,5 млн. пасажирів  або 59,3% обсягу пасажироперевезень у  2019р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 637,2 млн.пас.км або 57,7% від обсягу 2019р.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–листопаді 2020р. становили  687,1 млн.дол. США,  імпорту  (з урахуванням  поставок до області газу природного) – 572,6 млн.дол. США. Порівняно з січнем–листопадом  2019р.  обсяги  експорту  зменшилися  на  18,2%,  імпорту – на  25,3%.  Позитивне  сальдо  зовнішньої  торгівлі  товарами  склало  114,5 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,20.

Обсяг   експорту  товарів  до  країн  Європейського   Союзу   становив 340,6 млн.дол. США  (59,8%  загальнообласного обсягу експорту)  та зменшився у порівнянні з січнем–листопадом 2019р. на 17,3%.

 

Споживчі  ціни

 

За даними Державної служби статистики України, індекс  споживчих  цін у грудні  2020р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив   100,9%,  за  рік  у  цілому  –  105,0%  (без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та частини  тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській  областях),  в  області  –  100,8%  та  105,6%  відповідно.

 

 

 

 

Довідки за телефоном: (0342)79-20-43

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

  

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  05/02/2021