Прес-випуски у 2020 році

 

                                                                     

Календар оновлення прес-випусків у 2020 році

 

Міста та райони

 

Перелік прес-випусків

Індекси підрозділів, відповідальних за підготовку матеріалів *

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

І. Демографічна та соціальна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення та  міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічна ситуація

6

 

25

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ринок праці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах,організаціях на 1 число

6

31

01.01.2020

 

04

01.02.2020

02

01.03.2020

05

01.04.2020

02

01.05.2020

03

01.06.2020

04

01.07.2020

02

01.08.2020

02

01.09.2020

03

01.10.2020

02

10.2020;

 31

 11.2020

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади дошкільної освіти

6

 

 

 

 

26

2019

 

 

 

 

 

 

 

II. Економічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність  підприємств                          
Фінансові результати діяльності підприємств

6

           

03

2019 (попередні дані)

         

Основні стуктурні показники діяльності суб’єктів господарювання

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

2019

 

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційне забезпечення економіки

6

 

 

 

 

15

2019

 

 

 

 

 

 

 

Сільське,  лісове та рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посів сільськогосподарських культур  підприємствами під  урожай  2020 року

6

 

 

 

 

 

 

29

на 01.06.2020

 

 

 

 

 

Лісове  господарство та мисливство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісове господарство

6

 

 

 

24

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами

6

 

06

01-12.2019

 

 

12

01-03.2020

 

 

06

01-06.2020

 

 

06

01-09.2020

 

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво будівельної продукції

6

28

2019

 

 

 

06

01-03.2020

 

 

04

01-06.2020

 

 

04

01-09.2020

 

Житлове будівництво  

6

 

 

06

2019

 

 

04

01-03.2020

 

 

04

01-06.2020

 

 

***

Навколишнє  середовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

6

 

 

 

30

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Утворення та поводження з відходами

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2019

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності               

6

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля товарами

6

 

26

01-12.2019

   

27

01-03.2020

   

27

01-06.2020

 

 

26

01-09.2020

 

Наука та інновації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення наукових досліджень та розробок

6

 

 

 

 

25

2019

 

 

 

 

 

 

 

Єдиний державний реєстр підприємств   та організацій України (ЄДРПОУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість та структура   суб’єктів економіки

3

24

01.01.2020

 

 

24

01.04.2020

 

 

24

01.07.2020

 

 

23

01.10.2020

 

 

III. Багатогалузева статистична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-економічне становище м.Івано-Франківська  

11

08

01-11.2019

04

01-12.2019

06

01.2020

03

01-02.2020

06

01-03.2020

04

01-04.2020

06

01-05.2020

04

01-06.2020

04

01-07.2020

05

01-08.2020

04

01-09.2020

04

01-10.2020

До Дня м. Івано-Франківська

6

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Довідково:

 

Індекс структурного підрозділу

 

Назва структурного підрозділу

3

Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами і ведення реєстру статистичних одиниць

4

Управління збирання, введення та контролю даних вибіркових обстежень населення

5

Відділ реєстрації цін

6

Управління аналізу даних статистичних спостережень

11

Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю

 

** У зв'язку із переглядом Національним банком даних щодо прямих інвестицій за період 2015-2019 роки (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniybank-udoskonalyuye-obchislennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy) та їх оприлюдненням 30 червня 2020   року на вебсайті Національного банку дані державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності за період 01 січня 2016 року – 31 грудня 2019 року неактуальні. 

З І кварталу 2020 року єдиним відповідальним за поширення даних про прямі інвестиції є Національний банк (https://bank.gov.ua/ua/statistic/sectorexternal/data-sector-external#1).

 

***  Джерелом статистичної інформації щодо показників початку та завершення будівництва є адміністративні дані з Реєстру будівельної діяльності. У зв’язку з запровадженням Мінрегіоном першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, складовою якої є Реєстр, та необхідністю перегляду відповідних адміністративних даних, статистична інформація за 9 місяців п.р., яка сформована на їх основі, може бути актуалізована. Про уточнення даних буде повідомлено додатково на вебсайтах Держстату та Головного управління статистики в Івано-Франківській області.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  31/12/2020 

Вверх