Прес-випуски у 2021 році

 

 

Календар оприлюднення прес-випусків у 2021 році*

Міста та райони

 

Перелік прес-випусків

Індекс підрозділів, відповідальних за підготовку матеріалів

січень

лютий

березень

 квітень

 травень

червень 

липень 

серпень

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

І. Демографічна та соціальна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Населення та  міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічна ситуація

10

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ринок праці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан виплати заробітної плати 

10

 

03

01.01.2021

04

01.02.2021

02 01.03.2021

05

01.04.2021

02

01.05.2021

05

01.06.2021

03

01.07.2021

02

01.08.2021

04

01.09.2021

03

01.10.2021

03

01.11.2021

Економічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати діяльності підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності

10

 

 

 

 

 

25

2020 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Основні структурні показники діяльності суб'єктів господарювання

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

2020

 

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційне забезпечення економіки

10

 

 

 

 

19

2020

 

 

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посів сільськогосподарських культур підприємствами  під  урожай  2021 року

10

 

 

 

 

 

 

 

04

на

01.06.2021

 

 

 

 

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами

10

 

05

01-12.2020

 

 

11

01-03.2021

 

 

05

01-06.2021

 

 

09

01-09.2021

 

 Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво будівельної продукції

10

 

04

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єдиний державний реєстр
 підприємств  та організацій 
України (ЄДРПОУ)
                         

Кількість та структура суб’єктів економіки

03

26

01.01.2021

 

 

26 01.04.2021

 

 

26 01.07.2021

 

 

26 01.10.2021

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля товарами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля товарами

10

 

24

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навколишнє  середовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел
забруднення

10

 

 

 

 

07

2020

 

 

 

 

 

 

 

Утворення та поводження з відходами

10

 

 

 

 

 

 

 

20

2020

 

 

 

 

Багатогалузева статистична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-економічне становище м.Івано-Франківська 

11

06

01-11.2020

05

01-12.2020

05

01.2021

05

01-02.2021

07

01-03.2021

04

01-04.2021

06

01-05.2021

06

01-06.2021

06

01-07.2021

06

01-08.2021

05

01-09.2021

06

01-10.2021

 

 

 

Індекс

структурного

підрозділу

 

Назва структурного підрозділу

 

02

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
 

03

Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами і ведення реєстру статистичних одиниць

 

04

Управління збирання, введення та контролю даних вибіркових обстежень населення

 

05

Відділ реєстрації цін

 

10

Управління аналізу даних статистичних спостережень

 

11

Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю

 

* Повідомляємо,  що  оприлюднення  статистичної  інформації за результатами щомісячних державних статистичних спостережень (починаючи з даних за січень 2021 року) у розрізі  районів  за  новим  адміністративно-територіальним  устроєм  (крім м. Києва)  відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад розпочнеться у другому кварталі поточного року.

Це пов’язано з тим, що Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), який використовувався для формування статистичної інформації, втратив актуальність у зв’язку з прийняттям Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», якою передбачено ліквідацію низки існуючих та утворення нових районів, зміну їх адміністративно-територіального поділу.

На заміну КОАТУУ запроваджується Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій від 26.11.2020 № 290 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 12.01.2021 № 3).

Для переходу на новий Кодифікатор Держстатом здійснюється комплекс необхідних заходів технологічного та методологічного характеру, після завершення виконання яких органи державної статистики забезпечать формування статистичної інформації у розрізі районів за новим адміністративно-територіальним устроєм.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  02/09/2021