Прес-випуски у 2021 році

                                                                    

Календар оприлюднення прес-випусків у 2021 році

 

Область 

Перелік прес-випусків

Індекс підрозділів, відповідальних за підготовку матеріалів

січень

лютий

березень

 квітень

 травень

червень 

липень 

серпень

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Демографічна та соціальна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення та  міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічна ситуація

10

 

24

2020

 

 

24

01-03.2021

 

 

20

01-06.2021

 

 

24

01-09.2021

 

Статистика про материнство

10

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

Жінки Прикарпаття

10

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти Івано-Франківщини

10

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

Молодь у фокусі статистики

10

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

Чоловіки Прикарпаття

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати

10

 

03

12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата штатних працівників

10

 

 

04

01.2021

02

02.2021

05

03.2021

02

04.2021

05

05.2021

03

06.2021

02

07.2021

04

08.2021

03

09.2021

03

10.2021  

Стан виплати заробітної плати 

10

 

 

04

01.02.2021

02 01.03.2021

05

01.04.2021

02

01.05.2021

05

01.06.2021

03 

01.07.2021

02

01.08.2021

04

01.09.2021

03

01.10.2021

03

01.11.2021

Ринок праці Івано-Франківщини                                             

10

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вища освіта на Івано-Франківщині

10

 

 

 

 

12

2020/21

 

 

 

 

 

 

 

Загальна середня освіта на Івано-Франківщині

10

 

 

 

27

2020/21

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка наукових кадрів

10

 

 

 

 

12

2020

 

 

 

 

 

 

 

Дошкільна освіта на Івано-Франківщині

10

 

 

 

 

 

04

2020

 

 

 

 

 

 

Якісний кадровий потенціал  – запорука успіху

10

 

 

 

 07

 

 

 

 

 

 

 

 

До дня працівників освіти

10

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

Доходи та умови життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яка вона родина Івано-Франківщини?

04

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

Розповсюдженість  тютюнопаління серед жителів Прикарпаття

04

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика домогосподарств Прикарпаття

04

 

 

 

 

 

 

 

11

2021

 

 

 

 

Джерела доходів і витрат домогосподарств  Прикарпаття

04

 

 

 

 

 

 

09

2020

 

 

 

 

 

Забезпеченість домогосподарств Прикарпаття товарами тривалого користування

04

 

 

26

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населені  пункти  та  житло

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житловий фонд

10

 

 

 

 

 

 

13

2020

 

 

 

 

 

ІІ. Економічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна  діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність  підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні структурні показники
діяльності підприємств

10

 

 

 

 

 

30

2020 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Розвиток малого бізнесу

10

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

Основні структурні показники діяльності
суб'єктів господарювання

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

2020

 

 

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств та стан взаєморозрахунків                                                                  

10

 

 

 

23

на
31.12.2020

28

на
31.03.2021

 

 

26

на
30.06.2021

 

 

26

на

30.09.2021

 

Фінансові результати діяльності підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності

10

 

 

 

 

 

24

2020  (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати діяльності малих підприємств

10

 

 

 

 

 

24

2020 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

  Послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан ринку послуг

10

 

 

12

IV кв.2020

 

 

11

I кв.2021

 

 

10

II кв.2021

 

 

10

III кв.2021

 Внутрішня торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан роздрібної торгівлі 

10

27

01-12.2020

 

 

23

01-03.2021

 

 

23

01-06.2021

 

 

27

01-09.2021

 

 

Стан оптової торгівлі

10

 

 

 

05

01-12.2020

   

 

 

20

01-06.2021

 

 

 

Діяльність підприємств торгівлі

10

 

 

 

 

   

21

 

 

 

 

 

Продаж продовольчих товарів

10

 

 

 

 

 

 

 

 

21

01-06.2021

 

 

 

Попит на товари українського виробництва

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

01-09.2021

Торгівля алкогольними та тютюновими виробами

10

 

 

 

29

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційне забезпечення економіки

10

 

 

03

01-12.2020

 

28

01-03.2021

 

 

30

01-06.2021

 

 

30

01-09.2021

 

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посів сільськогосподарських культур під  урожай  2021 року

10

 

 

 

 

 

 

 

03

на
 01.06.2021

 

 

 

 

Що споживають на Прикарпатті?

10

 

 

 

 

 

 

 

06

2020

 

 

 

 

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами

10

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фермерські господарства Прикарпаття

10

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

Стан сільського господарства

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Лісове господарство та мисливство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісове та мисливське господарство

10

 

 

 

23

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність підприємств лісового господарства

10

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

Енергетика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність підприємств енергетичної галузі

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про промислове виробництво

10

26

01-12.2020

 

01

01.2021

 25

01-02.2021

26

01-03.2021

26

01-04.2021

29

01-05.2021

26

01-06.2021

27

01-07.2021

24

01-08.2021

26

01-09.2021

25

01-10.2021

24

01-11.2021

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами

10

 

05

01-12.2020

 

 

11

01-03.2021

 

 

05

01-06.2021

 

 

09

01-09.2021

 

Діяльність підприємств хімічної галузі

10

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

Нафтогазопромисловий комплекс Прикарпаття

10

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

Діяльність підприємств харчової промисловості

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво на Прикарпатті

10

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

Виробництво будівельної продукції

10

 

03

01-12.2020

 

 

05

01-03.2021

 

 

03

01-06.2021

 

 

03

01-09.2021

 

Транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність підприємств автомобільного транспорту

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

Туризм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туризм та відпочинок на Прикарпатті

10

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

Єдиний державний реєстр підприємств 
 та організацій України (ЄДРПОУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість та структура суб’єктів економіки

03

22

01.01.2021

 

 

22 01.04.2021

 

 

22

01.07.2021

 

 

22 01.10.2021

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля товарами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля товарами 

10

 

23

2020

 

 

 

 

 

20

01.06.2021

 

 

 

 

Найбільші партнери області у зовнішній торгівлі товарами

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

01-09.2021

 

Сфера послуг Івано-Франківщини на зовнішньому ринку

10

 

23

2020

 

 

 

 

 

20

І півр.2021

 

 

 

 

Торгівля Івано-Франкіщини з країнами Європи

10

 

 

 

 

12

2020

 

 

 

 

 

 

 

Ціни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цінова ситуація на споживчому ринку

05

13

12.2020

12

01.2021

12

02.2021

14

03.2021

13

04.2021

14

05.2021

14

06.2021

12

07.2021

14

08.2021

13

09.2021

12

10.2021

14

11.2021

Наука та інновації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення наукових досліджень і розробок

10

 

 

 

 

24

2020

 

 

 

 

 

 

 

Навколишнє  середовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

10

 

 

 

 

06

2020

 

 

 

 

 

 

 

Стан довкілля Івано-Франківщини

10

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

Утворення та поводження з відходами

10

 

 

 

 

28

2020

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.Багатогалузева статистична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-економічне становище області

11

06

01-11.2020

05

01-12.2020

05

01.2021

05

 01-02.2021

07

01-03.2021

04

01-04.2021

06

01-05.2021

06

01-06.2021

06

01-07.2021

06

01-08.2021

05

01-09.2021

06

01-10.2021

Прикарпаття за роки незалежності України

10

 

 

 

 

 

 

 

 19

 

 

 

 

До Дня працівників статистики

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

Індекс

структурного

підрозділу

 

Назва структурного підрозділу

 

02

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
 

03

Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами і ведення реєстру статистичних одиниць

 

04

Управління збирання, введення та контролю даних вибіркових обстежень населення

 

05

Відділ реєстрації цін

 

10

Управління аналізу даних статистичних спостережень

 

11

Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю

  

 

 

 Дата останньої модифікації:  23/09/2021