Прес-випуски у 2022 році

                                                                     

Календар оприлюднення прес-випусків у 2022 році

 

Область 

До уваги користувачів!

 

   З урахуванням ситуації, що склалася у зв'язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі, інформація не оприлюднюється.

Перелік прес-випусків

Індекс підрозділів, відповідальних за підготовку

матеріалів *

січень

лютий

березень

 квітень

 травень

червень 

липень 

серпень

вересень 

жовтень

листопад 

грудень 

Демографічна та соціальна

статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення та  міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічна ситуація

10

 

25

2021

 

 

24

01-03.2022

 

 

26

01-06.2022

 

 

25

01-09.2022

 

Структура населення області за статтю та віком

 

 

 

 

 

 

 

05

2021

 

 

 

 

 

Статистика про материнство

10

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

Діти Івано-Франківщини

10

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

Молодь у фокусі статистики

10

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

Чоловіки Прикарпаття

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Шлюби на Прикарпатті

10

 

 

 

 

 

 

 

26

2021

 

 

 

 

Народжуваність на Прикарпатті

10

 

 

 

 

 

 

 

22

2021

 

 

 

 

Міграційні процеси в області

10

 

 

 

 

 

30

2021

 

 

 

 

 

 

Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата штатних працівників

10

05

11.2021

03

12.2021

03

01.2022

05

02.2022

05

03.2022

03

04.2022

05

05.2022

03

06.2022

05

07.2022

04

08.2022

03

09.2022

05

10.2022

Стан виплати заробітної плати працівникам області

10

05

01.12.2021

03

01.01.2022

03

01.02.2022

05

01.03.2022

05

01.04.2022

03

01.05.2022

05

01.06.2022

03

01.07.2022

05

01.08.2022

04

01.09.2022

03

01.10.2022

05

01.11.2022

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вища та фахова передвища освіта на Прикарпатті

10

 

 

 

 

13

2021/22

 

 

 

 

 

 

 

Загальна середня освіта на Івано-Франківщині

10

 

 

 

29

2021/22

 

 

 

 

 

 

 

 

До дня знань

10

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Доходи та умови життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересічна родина Івано-Франківщини

04

 

 

 

 

 

 

05

2021

 

 

 

 

 

Розповсюдженість тютюнопаління серед жителів Прикарпаття

04

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика домогосподарств Івано-Франківщини

04

 

 

17

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела доходів та витрат домогосподарств області

04

 

 

 

 

 

 

08

2021

 

 

 

 

 

Про проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

2022

 

Населені  пункти  та  житло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житловий фонд області

10

 

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

Про оплату населенням області житлово-комунальних послуг

10

 

15

2021

 

 

17

І кв.2022

 

 

16

ІІ кв.2022

 

 

14

ІІІ кв.2022

 

Економічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національні рахунки                          

Економічна  діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність  підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні структурні показники
діяльності підприємств

10

 

 

 

 

 

30

2021 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Основні структурні показники діяльності суб'єктів

господарювання області

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28

2021

 

 

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств області та стан взаєморозрахунків 

10

 

 

 

26

на
31.12.2021

31

на
31.03.2022

 

 

30

на
30.06.2022

 

 

29

на

30.09.2022

 

Фінансові результати діяльності підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності області

10

 

 

 

 

 

24

2021  (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати діяльності малих підприємств області

10

 

 

 

 

 

24

2021 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Внутрішня торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот роздрібної торгівлі 

10

27

01-12.2021

 

 

27

01-03.2022

 

 

26

01-06.2022

 

 

26

01-09.2022

 

 

Оптова торгівля

10

 

 

31

01-12.2021

 

       

20

01-06.2022

 

   

Продаж продовольчих товарів

10

 

 

 

 

 

 

 

 

21

01-06.2022

 

 

 

Попит на товари українського виробництва

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

01-09.2022

Торгівля алкогольними та тютюновими виробами

10

 

 

 

29

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Торгівля фармацевтичними товарами

10

 

 

 

 

 

 

 

 

23

01-06.2022

 

 

 

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційне забезпечення економіки

10

 

 

03

01-12.2021

 

 

03

01-03.2022

 

 

05

01-06.2022

 

 

05

01-09.2022

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємства та господарства населення: напрямки сільськогосподарської діяльності

10

         

22

2021

           

Посів сільськогосподарських культур під урожай 2022 року

10

 

 

 

 

 

 

 

03

на

01.06.2022

 

 

 

 

Про хід збирання урожаю сільськогосподарських культур 

10

 

 

 

 

 

 

 

23

на

01.08.2022

22

на 01.09.2022

24

на 01.10.2022

22

на 01.11.2022

22

на

01.12.2022

Що споживають на Прикарпатті?

10

 

 

 

 

 

 

 

05

2021

 

 

 

 

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами Прикарпаття

10

 

 

04

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фермерські господарства Прикарпаття

10

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин

10

 

 

 

 

31

на

01.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

Стан сільського господарства

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Діяльність підприємств лісового господарства

10

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про промислове виробництво

10

 

02

01-12.2021

04

01.2022

01

01-02.2022

04

01-03.2022

01

01-04.2022

05

01-05.2022

03

01-06.2022

02

01-07.2022

04

01-08.2022

02

01-09.2022

02

01-10.2022

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами

10

 

08

01-12.2021

 

 

11

01-03.2022

 

 

08

01-06.2022

 

 

08

01-09.2022

 

Діяльність підприємств хімічної

галузі

10

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

Нафтогазопромисловий комплекс Прикарпаття

10

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

Діяльність підприємств харчової промисловості

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Діяльність підприємств енергетичної галузі

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житлове будівництво

 

 

 

16

2021

 

30

01-03.2022

 

 

30

01-06.2022

 

 

30

01-09.2022

 

Виробництво будівельної продукції

10

 

03

01-12.2021

 

 

05

01-03.2022

 

 

03

01-06.2022

 

 

03

01-09.2022

 

Транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність підприємств автомобільного транспорту

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

Туризм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туризм та відпочинок на Прикарпатті

10

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

Реєстр статистичних одиниць 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість та структура суб'єктів економіки області 

03

21

на

01.01.2022

 

 

22

на

01.04.2022

 

 

22

на

01.07.2022

 

 

24

на

01.10.2022

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля товарами 

10

 

18

2021

         

19

01-06.2022

       

Найбільші партнери області у зовнішній торгівлі товарами

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

01-09.2022

 

Торгівля Івано-Франкіщини з країнами Європи

10

 

 

 

 

19

2021

 

 

 

 

 

 

 

Сфера послуг Івано-Франківщини на зовнішньому ринку

10

 

18

2021

 

 

 

 

 

19

І півр.2022

 

 

 

 

Ціни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цінова ситуація на споживчому ринку

05

13

12.2021

14

01.2022

15 02.2022

13

03.2022

13

04.2022

15

05.2022

13

06.2022

15

07.2022

14

08.2022

13

09.2022

15

10.2022

14

11.2022

Наука, технології та інновації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інноваційна діяльність промислових підприємств області

10

 

 

 

 

26

2021

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення наукових досліджень і розробок в області

10

 

 

 

 

 

02

2021

 

 

 

 

 

 

Навколишнє  середовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

10

 

 

 

 

 

 

25

2021

 

 

 

 

 

Стан довкілля Івано-Франківщини

10

 

 

 

 

 

02

2021

 

 

 

 

 

 

Утворення та поводження з відходами

10

 

 

 

 

31

2021

 

 

 

 

 

 

 

Багатогалузева статистична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-економічне становище області (повідомлення)

11

06 

01-11.2021

04

01-12.2021

10

01.2022

05

01-02.2022

06

01-03.2022

03

01-04.2022

08

01-05.2022

04

01-06.2022

06

01-07.2022

05

01-08.2022

04

01-09.2022

06

01-10.2022

До Дня працівників статистики

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

                                

 

* Довідково:

 

Індекс структурного підрозділу

 

Назва структурного підрозділу

02

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

03

Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами і ведення реєстру статистичних одиниць

04

Управління збирання, введення та контролю даних вибіркових обстежень населення

05

Відділ реєстрації цін

10

Управління аналізу даних статистичних спостережень

11

Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  18/11/2022