Отримання інформації з ЄДРПОУ

 

І. Інформаційне обслуговування користувачів даними ЄДРПОУ

 

     Відомості щодо суб'єктів ЄДРПОУ надаються користувачам за такими категоріями даних:

ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;

класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання,  інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, а  

також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів, класифікацій, переліків кодів;

довідкові – місцезнаходження, прізвище керівника (голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією), телефон, факс, адреса електронної пошти (за наявності);

реєстраційні – відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

                  Відомості з ЄДРПОУ надаються користувачу у вигляді:

1) даних щодо кількості суб'єктів Реєстру, інформація щодо яких формується за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;

2) переліку суб’єктів Реєстру, дані щодо яких формуються за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;

3) даних щодо суб'єкта Реєстру, до складу яких входять ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові та реєстраційні категорії даних.

 

    Інформація з ЄДРПОУ надається відповідно до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 02.11.2020 № 312 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.02.2021 за №224/35846.

      Вартість послуг визначається відповідно до вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організації України, затвердженої наказом Держкомстату України від 18.03.1999 №98 та зареєстрованої в Мінюсті України 31.03.1999 за № 200/3493.

 

Вартість надання відомостей у вигляді базових або розширених даних з ЄДРПОУ становить:

протягом одного робочого дня – 28,78 грн;

протягом двох робочих днів – 18,71 грн.

 

Зразок запиту для отримання інформації з ЄДРПОУ

 

ІІ. Визначення класифікаційних даних фізичним особам-підприємцям

 

Перелік документів, що необхідні для визначення класифікаційних даних фізичним особам-підприємцям:

- замовлення про визначення класифікаційних даних фізичним особам - підприємцям;

- доручення про підтвердження повноважень представника, що надав замовлення про визначення класифікаційних даних фізичним особам-підприємцям;

- відомості від державного реєстратора про проведення реєстраційних дій;

- документ, що підтверджує сплату вартості послуг.

 

Вартість видачі довідки про визначення класифікаційних даних фізичним особам-підприємцям становить :

протягом одного робочого дня – 28,78 грн;

протягом двох робочих днів – 18,71 грн.

 

Зразок замовлення про визначення класифікаційних даних фізичним особам–підприємцям

  

IІІ. Отримання інформації

 

З питань отримання інформації з ЄДРПОУ області звертатися:

 

Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами і ведення реєстру статистичних одиниць

76018, м.Івано-Франківськ,
вул.Василіянок, 6, кім.713

Л.Яцюк,  тел. (0342) 53-15-00; (0342) 79-20-91

 

 

 

 

 

 

 

У зв’язку із закриттям  з 1 січня 2020 року відділів статистики у всіх районах та містах області інформацію по суб’єктах ЄДРПОУ районного рівня можна отримати у Головному управлінні статистики в області.   Детальніше

 

Інформація про всіх суб’єктів реєстру на запити користувачів надається Головним управлінням регіональної статистики (01601, м.Київ, вул.Еспланадна 4 – 6, каб. 607, тел. (044) 287-51-44, каб. 613, 613а, 618 тел. (044) 287-60-22, факс – (044) 287-51-44).  

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 11/03/2021