Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля

 

Обсяг оптового товарообороту за  2007 рік,  млн.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

У тому числі питома вага, %

продоволь-чих товарів

непродо-вольчих товарів

продо-вольчих товарів

непродо-вольчих товарів

Область

5842,7

26,2

73,8

88,5

93,9

86,6