Основні показники соціально-економічного розвитку регіону 

 

Фактично

 за  січень

 2008р.

Темпи зростання,  зниження %

січень 2008р. до

січень

2008р.

до

січня

2007р.

довідково:

 січень

2007р.

до

січня

2006р.

грудня 2007р.

січня

2006р.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

 

 

10642,41

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

88,4

73,8

73,8

103,9

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

98,6

108,0

Виробництво продукції тваринництва

 

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

9,4

82,5

100,0

100,0

104,4

молоко, тис.т

19,4

62,0

93,7

93,7

97,6

яйця, млн.шт.

41,1

71,2

105,4

105,4

123,4

Введення в експлуатацію загальної площі, тис.м2

455,51

х

х

116,32

118,23

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

51,4

х

х

90,3

126,6

Вантажооборот8, тис.ткм

38259,2

72,4

138,3

138,3

141,0

Пасажирооборот8, тис.пас.км

105928,3

96,1

116,2

116,2

102,8

Експорт товарів, млн.дол.США

1005,51

х

х

113,52

108,73

Імпорт товарів, млн.дол.США

789,01

х

х

104,22

132,03

Сальдо (+, –)

216,51

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

20,31

х

х

119,02

131,13

Імпорт послуг, млн.дол.США

15,31

х

х

74,12

287,33

Сальдо (+, –)

5,01

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

780,9

х

х

143,0

124,9

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

номінальна, грн.

11801

112,14

131,75

127,92

128,63

реальна, %

х

108,84

113,25

115,42

120,03

Заборгованість із виплати заробітної плати6,  млн.грн.

4,3

76,1

68,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду6, тис. осіб

25,1

104,4

86,8

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

104,5

121,7

104,57

101,67

Індекс споживчих цін

х

103,1

116,6

103,17

100,87

 

1 Дані  за  2007р.

2  2007р. у  %  до  2006р.

3 2006р. у  %  до  2005р.

4 Грудень 2007 р. у % до листопада 2007 р. 

5 Грудень 2007 р. у % до грудня 2006 р.

6 Станом на 1 січня.

7 Січень у % до грудня попереднього року.

8 Автомобільний  транспорт.