Основні показники соціально-економічного розвитку регіону 

 

 

Фактично

за

 2008р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

грудень 2008р. до

2008р.

до

2007р.

 довідково:

 

2007р.

 до

 2006р.

листопада 2008р.

грудня

2007р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

10362,01

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

85,6

77,6

78,5

95,9

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

93,2

102,7

Виробництво продукції тваринництва

97,7

85,5

100,9

98,8

106,9

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

495,0

78,3

90,4

91,8

94,6

яйця, млн.шт.

622,8

90,5

73,8

100,8

122,2

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

1332,1

х

х

91,9

102,4

Вантажооборот, млн.ткм

1791,1

99,0

104,2

107,2

105,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

1466,9

102,1

111,5

113,4

102,7

Експорт  товарів, млн.дол.США

694,21

х

х

75,71

113,11

Імпорт  товарів, млн.дол.США

764,51

х

х

108,71

101,61

Сальдо (+,–)

–70,31

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

11190,7

х

х

119,9

132,0

Середньомісячна  заробітна плата  одного працівника

15281

95,22

124,93

131,81

127,41

номінальна, грн.

реальна, %

х

94,22

102,93

105,81

115,61

Заборгованість  із виплати заробітної плати4,  млн.грн.

17,7

273,8

315,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробтних4, тис.осіб

26,2

109,5

108,7

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

 

х

102,3

108,1

107,95

 

118,35

Індекс споживчих цін

х

103,9

121,8

121,85

114,05

 

1 Дані  за  січень–листопад.

2 Листопад  2008р. у  %  до жовтня  2008р.

3 Листопад 2008р. у  %  до листопада  2007р.

4 Станом  на  1  грудня.

5 Грудень  у  %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

 

А р х і в по місяцях 2008 року:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів за 2007 рік