Основні показники соціально-економічного розвитку регіону 

 

Фактично за січень–березень 2008р.

Темпи зростання, зниження у %

березень  2008р. до

січень–березень 2008р. до січня–березня 2007р.

довідково: січень–березень 2007р. до січня–березня 2006р.

лютого 2008р.

березня 2007р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

1706,91

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

98,9

70,6

74,3

100,3

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

100,0

107,3

Виробництво продукції тваринництва

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі),  тис.т

20,8

123,5

95,5

101,0

107,9

молоко, тис.т

76,4

144,6

94,9

94,3

98,2

яйця, млн.шт.

130,4

123,8

104,4

104,7

122,7

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

194,3

х

х

99,1

108,5

Інвестиції в  основний капітал, у фактичних цінах, млн.грн.

4006,38

х

х

133,19

135,410

Вантажооборот6, млн.ткм

156,0

106,5

146,9

150,0

147,8

Пасажирооборот6, млн.пас.км

312,3

105,8

112,8

114,1

105,5

Експорт  товарів, млн.дол.США

159,61

х

х

103,31

126,41

Імпорт  товарів, млн.дол.США

147,81

х

х

144,31

88,51

Сальдо (+,–)

11,81

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі, млн.грн.

2195,8

х

х

122,1

130,2

Середньомісячна  заробітна плата  одного працівника

 

номінальна, грн.

13271

106,22

137,43

133,81

127,21

реальна, %

х

103,62

114,23

112,71

118,71

Заборгованість  із виплати заробітної плати4,  млн.грн.

4,3

76,1

68,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду7, тис.осіб

25,3

101,6

85,9

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

100,8

117,5

106,05

 106,85

Індекс споживчих цін

х

103,4

123,6

109,35

100,85

 

1Дані  за  січень–лютий.

2Лютий 2008р. у  %  до січня  2008р.

3Лютий 2008р. у  %  до  лютого  2007р.

4Станом  на  1 січня. 

5Березень  у  %  до  грудня  попереднього  року.

6Автомобільний  транспорт.

7Станом  на  1 березня. 

8Дані  за  2007р.

92007р. у %  до  2006р.

102006р. у % до  2005р

 

А р х і в по місяцях 2008 року:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів за 2007 рік