Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля

 

 

Обсяг оптового товарообороту за  2008 рік,  тис.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

У тому числі питома вага, %

продоволь-чих товарів

непродо-вольчих товарів

продо-вольчих товарів

непродо-вольчих товарів

Область

6522731,3

34,6

65,4

83,9

93,1

79,0

 

Архів 2008 року: 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Архів за 2007 рік