Товарна структура зовнішньої торгівлі регіону за січень-травень 2008 року1

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до  січня–травня 2007р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до  січня–травня 2007р.

у % до загального обсягу

 

Всього

426903,88

 104,68

100,00

379659,73

 129,46

100,00

 

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

 3570,55

 65,00

 0,84

 1826,89

 294,95

 0,48

01 живi тварини

 1622,77

 262,00

 0,43

02 м`ясо та харчовi субпродукти

 2243,95

 42,92

 0,53

04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед

 1275,41

 497,57

 0,30

204,12

0,05

05 інші продукти тва­ринного походження

 51,19

 643,92

 0,01

 

II. Продукти рослинно­го походження

 1720,15

 111,83

 0,40

 1080,71

 475,19

 0,29

07 овочi, коренеплоди

 136,84

 67,89

 0,03

08 їстівнi плоди та горiхи; цитрусові

 605,23

 844,20

 0,14

 353,75

 670,55

 0,09

10 зернові  культури

33,40

0,01

506,71

0,14

11 продукція борошно­мельно-круп’яної промисловості

 332,56

 1438,87

 0,08

12 насiння і плоди олійних рослин

 575,93

 46,44

 0,13

 220,25

 168,81

 0,06

13 камеді, смоли

36,20

0,01

 

ІІІ.15 Жири та олії тва­ринного або рослинно­го походження

 2703,88

 162,13

 0,63

 125,72

 169,85

 0,03

 

IV. Готові харчові продукти

 4889,60

 86,77

 1,15

 3759,81

 155,16

 0,99

16 продукти з мяса, риби

 30,18

 2965,64

 0,01

 311,47

 0,08

17 цукор і кондвироби з цукру

 2176,86

 49,50

 0,51

 221,46

 23,71

 0,06

18 какао та продукти з нього

 732,42

 86,84

 0,17

88,05

0,02

19 продукти  із  зерно­вих  культур

1,28

51,08

0,00

20 продукти переробки овочів, плодiв

 237,61

 82,29

 0,06

 262,96

 197,79

 0,07

21 різнi харчовi продукти

 142,90

 150,97

 0,03

 1288,03

 214,02

 0,34

22 алкогольні і безалко­ольні напої та оцет

23,94

558,23

0,01

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

 1544,40

58531,48

 0,36

 1587,85

 329,37

 0,42

 

V. Мiнеральнi продукти

38936,48

 54,14

 9,12

114509,45

 84,28

 30,16

25 сіль, сірка,  штука­турні матеріали, цемент

 10394,92

 196,80

 2,44

 4947,45

 120,75

 1,30

26 руди, шлаки та зола

 56,20

 61,19

 0,01

27 енергетичні матеріа­ли; нафта та продукти її перегонки

 28485,35

 42,81

 6,67

109562,00

 83,15

 28,86

 

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

148843,87

 89,35

 34,87

103217,16

 227,72

 27,19

28 продукти неорганiчної хiмiї

 6126,36

 130,44

 1,44

 6337,46

 98,06

 1,67

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

 137750,86

 86,10

 32,27

 85887,10

 309,87

 22,62

30 фармацевтична продукція

 208,70

 72,54

 0,05

 14,30

 19,60

 0,00

31 добрива

266,19

118,58

 0,07

32 екстракти дубильнi, барвники

 88,65

 66,34

 0,02

 5002,03

 87,23

 1,32

33 ефiрнi олії, косме­тичні препарати

 107,98

 155,62

 0,03

34 мило, мийнi засоби

 181,88

21,94

 0,04

 854,02

 108,40

 0,23

35 бiлковi речовини

 2937,64

 2071,44

 0,69

 449,95

 98,30

 0,12

36 порох і вибуховi речовини

73,81

 0,02

37 фото-  або  кінемато­графічні  товари

0,64

89,31

0,00

38 іншi продукти хімічної промисловості

 1549,78

 297,78

 0,36

 4223,68

 111,14

 1,11

 

VII. Полімерні матеріа­ли, пластмаси та каучук

76695,31

 110,57

 17,97

30499,93

 177,39

 8,03

39 полімерні матеріа­ли, пластмаси

76245,81

 110,67

 17,86

28021,92

 180,23

 7,38

40 каучук, гума

 449,50

 95,92

 0,11

 2478,02

 150,55

 0,65

 

VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них

66508,20

 259,78

 15,58

 4213,98

 122,04

 1,11

41 шкури та шкіра необроблені

63224,78

 267,84

 14,81

 199,46

 230,57

 0,05

42 вироби із шкiри

 301,08

 302,26

 0,07

 304,03

 178,78

 0,08

43 хутряна сировина

 2982,33

 157,20

 0,70

3710,49

 116,08

 0,98

 

IX. Деревина і вироби з деревини

24723,11

 112,11

 5,79

 448,46

 121,46

 0,12

44 деревина і вироби з деревини

24723,11

 112,11

 5,79

 445,09

 132,26

 0,12

45 пробка та вироби з неї

 3,03

 9,85

 0,00

46 вироби із соломи

 0,35

 18,14

 0,00

 

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

13217,05

 158,48

 3,10

27949,58

 129,50

 7,36

47 маса з деревини

 367,93

 104,03

 0,10

48 папiр та картон

13188,05

 158,50

 3,09

27351,19

 129,08

 7,20

49 друкована продукція

 29,00

 152,40

 0,01

 230,45

 578,92

 0,06

 

ХI. Текстиль та вироби з текстилю

18478,77

 117,57

 4,33

19715,48

 104,89

 5,19

51 вовна

 430,27

 126,84

 0,11

52 бавовна (тканини)

 1825,35

 123,84

 0,48

53 іншi рослиннi волокна

 135,22

 966,08

 0,04

54 нитки синтетичні або штучні

 7,34

36,24

 0,00

 3228,34

 91,04

 0,85

55 хiмiчнi штапельнi волокна

 2569,27

 64,21

 0,68

56 вата

 572,45

 51,94

 0,15

57 килими

 8856,72

 110,35

 2,08

 226,05

 485,76

 0,06

58 спецiальнi тканини

0,03

0,00

 2220,35

 140,61

 0,58

59 текстильнi матерiали

 63,46

 895,04

 0,01

 399,02

 62,29

 0,11

60 трикотажні полотна

 133,04

 85,44

 0,04

61 одяг трикотажний

 1798,30

 366,44

 0,47

62 одяг текстильний

 6862,51

 114,32

 1,61

 4153,76

 227,26

 1,09

63 іншi готовi текстиль­ні вироби

 2688,72

 170,65

 0,63

 2024,05

 56,55

 0,53

 

XII. Взуття, головні убори, парасольки

 44,27

 381,98

 0,01

 4184,24

 390,21

 1,10

64 взуття

 4064,51

 388,91

 1,07

65 головні убори

 44,27

 3377,46

 0,01

 110,67

 707,05

 0,03

66 парасольки

 5,79

 54,84

 0,00

67 оброблені перо та пух

 3,26

 329,32

 0,00

 

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла

 9019,54

 139,04

 2,11

 3073,71

 168,84

 0,81

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

 7832,32

 130,11

 1,83

 640,66

 251,92

 0,17

69 керамiчнi вироби

 165,38

 519,86

 0,04

 859,21

 191,09

 0,23

70 скло та вироби зі скла

 1021,84

 234,76

 0,24

 1573,84

 140,95

 0,41

 

XІV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них

 49,21

1195,88

 0,01

 

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

8165,64

 211,04

 1,91

10380,72

 164,29

 2,74

72 чорнi метали

 0,07

 1,71

 0,00

 6120,62

 166,92

 1,61

73 вироби з чорних металiв

 7529,13

 209,19

 1,76

2212,81

 135,25

 0,58

74 мiдь i вироби з міді

 579,79

 262,30

 0,15

75 нікель  і  вироби  з  нікелю

 35,32

3122,44

 0,01

76 алюмiнiй i вироби з алюмінію

 630,51

 679,45

 0,17

79 цинк  і  вироби  із  цинку

 10,89

 731,40

 0,00

81 інші недорогоцінні метали

 0,77

 0,00

82 інструменти, ножовi вироби

 20,85

 87,58

 0,01

 246,88

 55,86

 0,07

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

 615,59

 287,58

 0,14

 543,14

 211,17

 0,15

 

XVI. Механічне облад­нання; машини та меха­нізми, електрооблад­нання та їх частини; пристрої для запису­вання або відтворення зображення і звуку

8050,57

 321,50

 1,89

33742,52

 108,95

 8,89

84 котли, машини, апарати і механічні пристрої

 4008,10

 164,72

 0,94

26056,40

 86,98

 6,86

85 електричнi машини і устатковання

 4042,47

 5702,91

 0,95

 7686,12

 759,52

 2,03

 

XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання

 26,66

 32,91

 0,01

17423,05

 509,89

 4,59

86 залізничні  або  трамвайні  локомотиви,  шляхове  обладнання

 20,48

 78,31

 0,01

 2,71

 43,21

 0,00

87 наземні транспортні засоби, крім залізничних

 0,62

 24,40

 0,00

17360,86

 509,00

 4,57

88 аеронавігаційні або космiчнi апарати

 5,57

 53,77

 0,00

89 плавучi засоби морські або річкові

 59,47

 0,02

 

XVIII. Прилади і апара­ти оптичні, для фото­графування або кінема­тографії; апарати меди­ко-хірургічні; годинни­ки; музичні інструменти

 247,21

 83,68

 0,06

 1298,00

 51,89

 0,34

90 прилади і апарати

 239,85

 82,94

 0,06

 1294,26

 51,77

 0,34

91 годинники

 3,73

 344,00

 0,00

92 музичні інструменти

 7,36

 123,00

 0,00

 

XX. Рiзнi товари і вироби

 1044,09

 168,63

 0,24

 1845,11

 176,99

 0,49

94 меблi

 746,35

 197,59

 0,17

 1230,96

 233,33

 0,33

95 іграшки, iгри

 297,05

 123,03

 0,07

 37,20

 103,62

 0,01

96 рiзнi готовi вироби

 0,69

 0,00

 576,95

 120,44

 0,15

 

Товари, придбані в портах

 18,91

 133,64

 0,01

 315,99

 172,30

 0,08

 

1 Інформація наведена за даними Держмитслужби, звітів підприємств та організацій; з урахуванням обсягів товарів, що придбані в іноземних портах для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів.

 

А р х і в по місяцях 2008 року:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 

Архів за 2007 рік: