Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля

 

Обсяг оптового товарообороту за I квартал 2008 року,  млн.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

У тому числі питома вага, %

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

Область

1558,7

35,4

64,6

86,5

94,0

82,4

 

Архів за 2007 рік