Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля

 

Обсяг оптового товарообороту за IІ квартал 2008 року,  тис.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

У тому числі питома вага, %

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

Область

1485053,4

29,8

70,2

82,2

94,7

76,9

 

Архів 2008 року: 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Архів за 2007 рік