Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля

 

Обсяг оптового

 товарообороту за IІІ квартал 2008 року,  тис.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

У тому числі питома вага, %

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

Область

1516582,0

32,3

67,7

79,4

94,1

72,4

 

Архів 2008 року: 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Архів за 2007 рік