Основні показники соціально-економічного розвитку регіону 

 

 

Фактично

за січень

 2009р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

січень 2009р. до

січень 2009р.

до

січня

2008р.

 довідково:

січень 2008р.

до

січня

2007р

грудня 2008р.

січня

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

11636,31

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

84,5

76,9

76,9

75,0

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

100,1

98,6

Виробництво продукції тваринництва

9,4

81,7

100,0

100,0

100,0

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

19,1

67,5

98,5

98,5

93,7

яйця, млн.шт.

48,2

111,8

117,3

117,3

105,4

Введення  в  експлуатацію  загальної  площі  житла, тис.м2

516,61

х

х

113,42

116,33

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

27,4

х

х

39,0

90,3

Вантажооборот, млн.ткм

80,4

53,2

84,9

84,9

77,6

Пасажирооборот, млн.пас.км

115,6

85,9

101,9

101,9

114,7

Експорт  товарів, млн.дол.США

721,71

х

х

71,82

113,53

Імпорт  товарів, млн.дол.США

790,01

х

х

100,12

104,23

Сальдо (+,–)

–68,31

х

х

х

х

Експорт  послуг, млн.дол.США

25,81

х

х

127,22

119,03

Імпорт  послуг, млн.дол.США

22,01

х

х

141,62

75,33

Сальдо (+,–)

3,81

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

867,9

х

х

93,1

143,0

Середньомісячна  заробітна плата  одного працівника

15431

109,24

121,75

130,82

127,93

номінальна, грн.

реальна, %

х

105,14

99,45

105,22

115,43

Заборгованість  із виплати заробітної плати6,  млн.грн.

6,6

37,4

155,0

х

х

Кількість зареєстрованих безробтних6, тис.осіб

30,9

118,1

123,0

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

100,5

104,1

100,57

104,57

Індекс споживчих цін

х

103,1

121,8

103,17

103,17

 

1 Дані  за  2008р.

2 2008р. у  %  до  2007р.

3 2007р. у  %  до  2006р.

4 Грудень 2008р. у % до листопада 2008р.

5 Грудень 2008р. у % до грудня 2007р.

6 Станом  на  1  січня.

7 Січень у % до грудня попереднього року.