Основні показники соціально-економічного розвитку регіону 

 

 

Фактично

за 

2009р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

грудень 2009р.  до

2009р.

до

2008р.

довідково:

2008р.

 до

 2007р.

листопада

2009р.

грудня

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

9634,21

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

98,5

86,1

77,4

78,5

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

108,5

93,2

Виробництво продукції тваринництва

93,2

96,0

105,2

95,1

99,1

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

485,5

78,1

97,2

98,1

91,8

яйця, млн.шт.

634,2

135,0

136,9

101,8

100,8

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

606,2

х

х

40,4

92,1

Вантажооборот, млн.ткм

1560,6

94,3

101,4

87,1

107,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

1395,2

103,8

78,6

95,1

113,4

Експорт  товарів, млн.дол.США

299,51

х

х

43,11

75,71

Імпорт  товарів, млн.дол.США

230,51

х

х

30,21

108,41

Сальдо (+,–)

69,01

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

11471,0

х

х

86,7

119,9

Середньомісячна  заробітна плата  одного працівника

16131

97,82

102,73

105,51

131,81

номінальна, грн.

реальна, %

х

96,22

89,93

90,91

105,81

Заборгованість  із виплати заробітної плати4,  млн.грн.

9,5

103,3

53,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних4, тис.осіб

16,7

94,8

63,7

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

 

х

 

100,7

110,1

106,85

107,95

Індекс споживчих цін

х

100,5

110,3

110,35

121,85

                                                                                                                                                    

1 Дані  за  січень–листопад.

2 Листопад  2009р. у  %  до  жовтня  2009р.

3 Листопад  2009р. у  %  до  листопада  2008р.

4 Станом  на  1  грудня.

5  Грудень  у %  до  грудня  попереднього  року.