Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля

 

 

 

Обсяг оптового

 товарообороту

за І квартал 2009 року,  тис.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

У тому числі питома вага, %

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

Область

1248911,9

40,0

60,0

80,4

94,8

70,9