Основні показники соціально-економічного розвитку регіону 

 

 

Фактично

за січень-лютий

 2009р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

лютий 2009р. до

січень–лютий

2009р.

до січня–лютого

2008р.

довідково:

січень–лютий

2008р.

 до січня–лютого

 2007р.

січня

2009р.

лютого

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

927,51

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

99,7

71,7

74,1

76,7

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

100,0

99,0

Виробництво продукції тваринництва

13,7

45,7

84,3

94,5

103,6

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

42,4

122,0

100,0

99,3

93,8

яйця, млн.шт.

91,4

89,6

108,3

112,8

104,9

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

71,3

х

х

47,9

92,8

Вантажооборот, млн.ткм

187,9

133,5

84,9

85,1

88,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

225,7

95,2

98,7

100,4

113,7

Експорт  товарів, млн.дол.США

11,61

х

х

15,21

105,51

Імпорт  товарів, млн.дол.США

10,21

х

х

16,91

117,81

Сальдо (+,–)

1,41

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

1676,0

х

х

89,8

126,4

Середньомісячна  заробітна плата  одного працівника

14321

83,42

111,13

111,13

130,41

номінальна, грн.

реальна, %

х

80,52

89,83

89,83

111,31

Заборгованість  із виплати заробітної плати4,  млн.грн.

8,3

126,3

6

х

х

Кількість зареєстрованих безробтних4, тис.осіб

30,5

98,8

122,5

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

 

х

99,6

103,9

100,15

 

105,25

Індекс споживчих цін

х

101,6

120,6

104,75

105,75

 

1 Дані  за  січень.

2 Січень 2009р. у  %  до  грудня  2008р.

3 Січень 2009р.  у  %  до  січня  2008р.

4 Станом  на  1  лютого.

5 Лютий  у % до грудня попереднього року.

6 У 2008р.  було  передбачено  щоквартальне  оприлюднення  інформації.