Основні показники соціально-економічного розвитку регіону 

 

 

Фактично

за  січень–березень

2009р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

березень  2009р.  до

січень–березень

2009р.

до січня–березня

2008р.

довідково:

січень–березень

2008р.

 до січня–березня

 2007р.

 лютого

2009р.

березня

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

1727,4

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

105,5

76,8

75,0

74,8

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

100,0

100,0

Виробництво продукції тваринництва

19,4

132,6

90,5

93,3

101,0

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

76,1

144,6

100,0

99,6

94,3

яйця, млн.шт.

142,6

118,5

103,6

109,4

104,7

Інвестиції  в  основний капітал, млн.грн.

5949,67

х

х

114,38

133,19

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

111,0

х

х

44,2

98,6

Вантажооборот, млн.ткм

311,7

114,8

77,3

81,9

93,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

349,8

112,6

105,4

102,1

113,3

Експорт  товарів, млн.дол.США

35,01

х

х

21,91

103,31

Імпорт  товарів, млн.дол.США

28,91

х

х

19,21

147,31

Сальдо (+,–)

6,11

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі, млн.грн.

2456,0

х

х

93,2

137,5

Середньомісячна  заробітна плата  одного працівника

14741

105,92

110,83

111,11

133,81

номінальна, грн.

реальна, %

х

104,22

90,23

90,01

112,71

Заборгованість  із виплати заробітної плати4,  млн.грн.

11,6

138,4

6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних4, тис. осіб

29,5

96,7

116,6

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

98,7

101,8

98,85

106,05

Індекс споживчих цін

х

101,0

117,9

105,85

109,35

 

1 Дані  за  січень–лютий.

2 Лютий  2009р.  у  %  до  січня  2009р.

3 Лютий  2009р.  у  %   до  лютого  2008р.

4 Станом  на  1  березня.

5 Березень  у %  до  грудня  попереднього  року.

6 У 2008р.  було  передбачено  щоквартальне  оприлюднення  інформації.

7 Дані  за  2008р.

8 2008р.  у %  до  2007р.

9 2007р.  у %  до  2006р.