Обсяг оптового товарообороту підприємств,

основним видом діяльності яких є оптова торгівля

 

 

Обсяг оптового

 товарообороту

за ІIІ квартал 2009 року,  тис.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

У тому числі питома вага, %

продоволь-чих товарів

непродо-вольчих товарів

продо-вольчих товарів

непродо-вольчих товарів

Область

2244473,1

45,8

54,2

91,1

97,8

85,4