Обсяг оптового товарообороту підприємств,

основним видом діяльності яких є оптова торгівля

 

 

Обсяг оптового

 товарообороту

за  2009 рік, 

тис.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

У тому числі питома вага, %

продоволь-чих товарів

непродо-вольчих товарів

продо-вольчих товарів

непродо-вольчих товарів

Область

8070452,5

39,8

60,2

87,4

93,1

83,7