Основні показники соціально-економічного розвитку регіону 

 

                                                                                                                                                                    

 

Фактично

за 

січень–лютий 2010р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

лютий 2010р.  до

січеньлютий

2010р.

до

 січнялютого

2009р.

довідково:

січеньлютий

2009р.

 до січнялютого

 2008р.

січня

2010р.

лютого

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

889,21

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

98,8

88,3

88,9

74,0

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

102,9

100,0

Виробництво продукції тваринництва

13,3

47,8

100,0

97,1

94,5

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

39,9

112,2

90,6

94,1

99,3

яйця, млн.шт.

97,2

101,2

113,2

106,3

112,8

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

42,1

х

х

50,1

48,1

Вантажооборот, млн.ткм

207,9

136,2

111,0

110,3

85,1

Пасажирооборот, млн.пас.км

191,3

98,4

86,2

84,8

100,4

Експорт  товарів, млн.дол.США

22,21

х

х

192,01

15,21

Імпорт  товарів, млн.дол.США

12,01

х

х

119,21

16,71

Сальдо (+,–)

10,21

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

1791,1

х

х

94,3

89,8

Середньомісячна  заробітна плата  одного працівника

16481

93,52

118,03

118,03

111,11

номінальна, грн.

реальна, %

х

92,42

108,33

108,33

90,51

Заборгованість  із виплати заробітної плати4,  млн.грн.

11,7

126,6

101,0

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних4, тис.осіб

16,2

95,2

53,1

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

 

х

100,0

109,9

101,16

100,16

Індекс споживчих цін

х

101,9

109,4

103,86

104,76

 

1 Дані  за  січень.

2 Січень 2010р. у  %  до грудня 2009р.

3 Січень 2010р. у  %  січня 2009р.

4 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних   в динаміці, а  також  спосіб  розрахунку  індексів  номінальної  та  реальної  заробітної плати у  січні  2010р. вміщено  у  методологічних  поясненнях  до експрес-випуску «Кількість, робочий  час та оплата праці найманих працівників у січні 2010р.» № 49 від 26.02.2010, який розміщено  на офіційному веб-сайті Держкомстату (http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).

5 Станом  на  1  лютого.

6 Лютий  у %  до  грудня  попереднього  року.