Основні показники соціально-економічного розвитку регіону 

 

 

Фактично

за 

січень-березень 2010р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

березень 2010р.  до

січень-березень

2010р.

до січня- березня

2009р.

довідково:

січень- березень

2009р.

 до січня-березня

 2008р.

лютого

2010р.

січня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

1761,81

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

94,8

79,3

85,6

75,0

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

102,2

100,0

Виробництво продукції тваринництва

20,3

162,8

122,8

104,6

93,3

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

71,1

147,9

92,6

93,4

99,6

яйця, млн.шт.

156,3

120,9

115,4

109,6

109,4

Інвестиції  в  основний  капітал,

млн.грн.

3447,07

х

х

51,68

114,39

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

72,0

х

х

53,8

44,4

Вантажооборот, млн.ткм

366,4

133,0

129,5

117,3

81,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

295,9

113,5

84,4

84,6

102,1

Експорт  товарів, млн.дол.США

48,31

х

х

138,11

21,91

Імпорт  товарів, млн.дол.США

28,41

х

х

97,41

19,41

Сальдо (+,–)

19,91

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

2915,6

х

х

99,8

88,7

Середньомісячна  заробітна плата  одного працівника4

16621

101,92

113,53

115,71

111,11

номінальна, грн.

реальна, %

х

100,2

104,33

106,21

90,71

Заборгованість  із виплати заробітної плати5,  млн.грн.

13,8

118,5

119,7

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних5, тис.осіб

16,2

100,2

55,0

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

 

х

100,6

111,3

101,76

98,86

Індекс споживчих цін

х

100,8

109,2

104,76

105,86

 

1 Дані  за  січень–лютий.

2 Лютий 2010р. у  %  до січня 2010р.

3 Лютий 2010р. у  %  до  лютого 2009р.

4 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних  у 

  динаміці, а  також  спосіб  розрахунку  індексів  номінальної  та  реальної  заробітної плати у  січні– 

  лютому  2010р. вміщено  у  методологічних  поясненнях  до експрес-випусків  «Кількість, робочий

  час та оплата праці найманих працівників» № 49 від 26.02.2010р. та  №72 від 26.03.2010р.,які  роз-

  міщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).

5 Станом  на  1  березня.

6 Березень  у %  до  грудня  попереднього  року.

7 Дані  за  2009р.

8 2009р.  у  %  до  2008р.

9 2008р.  у  %  до  2007р.