Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично

за 

січень–

червень 2010р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

червень 2010р.  до

січень–

червень 2010р.

до січня червня

2009р

довідково:

січень– червень

2009р.

 до січня– червня 2008р.

травня

2010р.

червня 2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

4197,81

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

101,3

77,2

86,5

73,1

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

101,4

100,1

Виробництво продукції тваринництва

38,8

96,6

109,6

103,5

92,4

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

217,4

 96,8

96,6

95,0

99,8

яйця, млн.шт.

354,7

101,8

105,4

109,6

100,6

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

183,9

х

х

63,9

42,9

Вантажооборот, млн.ткм

841,0

99,9

122,5

122,2

84,7

Пасажирооборот, млн.пас.км

628,2

  98,5

98,7

88,5

100,6

Експорт  товарів, млн.дол.США

130,41

х

х

122,31

25,41

Імпорт  товарів, млн.дол.США

122,91

х

х

133,11

23,81

Сальдо (+,–)

 7,51

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

5833,0

х

х

101,5

85,6

Середньомісячна  заробітна плата  одного працівника4

17561

108,22

120,33

117,11

108,71

номінальна, грн.

реальна, %

х

108,92

112,33

108,11

91,91

Заборгованість  із виплати заробітної плати5,  млн.грн.

12,3

101,5

140,3

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних5, тис.осіб

14,3

95,2

53,4

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

 

х

99,0

111,2

99,56

99,06

Індекс споживчих цін

х

100,0

106,3

103,16

107,06

                                                                                                                                                    

1 Дані  за  січень–травень.

2 Травень 2010р. у  %  до квітня 2010р.

3 Травень 2010р. у  %  до  травня 2009р.

4 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних  у    динаміці, а також спосіб розрахунку  індексів  номінальної  та  реальної  заробітної плати у 2010р.   вміщено  у  методологічних  поясненнях  до  експрес-випусків «Кількість, робочий час та оплата  праці  найманих  працівників»  № 49  від 26.02.2010р.  та   №72  від  26.03.2010р., які розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).

5 Станом  на  1 червня.

6 Червень  у %  до  грудня  попереднього  року.