Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично

за 

січень

липень

2010р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

липень 2010р.  до

січень–

липень 2010р.

до січня липня

2009р

довідково:

січень– липень

2009р.

 до січня– липня 2008р.

червня

2010р.

липня 2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

5011,91

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

109,2

91,5

87,2

74,2

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

100,0

109,1

Виробництво продукції тваринництва

45,3

114,0

116,1

105,1

91,7

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

269,2

99,8

97,0

95,4

99,8

яйця, млн.шт.

423,5

101,5

113,3

110,2

101,0

Інвестиції  в  основний  капітал7,

млн.грн.

1430,61

х

х

124,31

51,11

Введення  в  експлуатацію  загальної  площі  житла, тис.м2

222,01

х

х

168,01

62,61

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

225,8

х

х

65,4

42,3

Вантажооборот, млн.ткм

1026,8

118,0

138,8

124,9

85,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

745,5

103,8

100,0

90,1

99,7

Експорт  товарів, млн.дол.США

155,21

х

х

115,91

27,31

Імпорт  товарів, млн.дол.США

162,61

х

х

146,31

24,91

Сальдо (+,–)

–7,41

х

х

х

х

Експорт  послуг, млн.дол.США

14,81

х

х

180,41

77,71

Імпорт  послуг, млн.дол.США

5,41

х

х

54,91

88,11

Сальдо (+,–)

9,41

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

6903,3

х

х

101,0

85,8

Середньомісячна  заробітна плата  одного працівника4

18151

112,12

126,03

118,81

108,01

номінальна, грн.

реальна, %

х

111,92

118,73

110,01

92,01

Заборгованість  із виплати заробітної плати5,  млн.грн.

13,2

106,9

159,2

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних5, тис.осіб

13,8

96,6

58,1

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

 

х

101,2

107,4

100,76

101,56

Індекс споживчих цін

х

100,0

106,2

103,16

107,16

                                                                                                                                                    

1 Дані  за  січень–червень.

2 Червень 2010р. у  %  до травня 2010р.

3 Червень 2010р. у  %  до  червня 2009р.

4 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних  у  динаміці, а також спосіб розрахунку  індексів  номінальної та реальної заробітної плати у 2010р.  вміщено  у  методологічних  поясненнях  до  експрес-випусків «Кількість, робочий час та оплата  праці  найманих  працівників»  № 49  від 26.02.2010р.  та   №72  від  26.03.2010р., які розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).

5 Станом  на  1  липня.

6 Липень  у %  до  грудня  попереднього  року.

Починаючи  зі  звіту за  І  квартал  2010р.  до  обсягів  інвестицій  в  основний  капітал  не  включається  сума  податку  на  додану  вартість,  що  врахована  в  ціні  придбання  активів.