Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

                                                                                                                                                  

 

Фактично

за 

січень

вересень

2010р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

вересень 2010р.  до

січень–

вересень 2010р.

до січня вересня

2009р.

довідково:

січень–вересень

2009р.

 до січня– вересня

2008р.

серпня

  2010р.

вересня

 2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

7112,71

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

103,0

91,1

89,2

76,0

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

96,6

113,2

Виробництво продукції тваринництва

62,8

108,3

104,6

104,7

93,5

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

363,0

90,7

96,1

95,6

99,1

яйця, млн.шт.

540,3

94,7

117,1

110,9

100,6

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

351,2

х

х

71,1

44,1

Вантажооборот, млн.ткм

1388,2

99,8

135,7

126,6

84,1

Пасажирооборот, млн.пас.км

975,8

99,1

96,4

91,9

98,8

Експорт  товарів, млн.дол.США

211,41

х

х

111,81

32,21

Імпорт  товарів, млн.дол.США

250,61

х

х

166,51

27,21

Сальдо (+,–)

–39,21

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

9076,5

х

х

100,6

87,7

Середньомісячна  заробітна плата одного  працівника4

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

18691

97,62

122,63

119,91

107,11

реальна, %

х

96,62

113,63

111,31

91,71

Заборгованість  із виплати заробітної плати5,  млн.грн.

10,6

91,5

111,1

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних5, тис.осіб

14,3

101,0

68,0

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

 

х

103,6

112,2

106,76

103,36

Індекс споживчих цін

х

102,5

109,7

106,86

107,46

                                                                                                                                                    

1 Дані  за  січень–серпень.

2 Серпень 2010р. у  %  до липня 2010р.

3 Серпень 2010р. у  %  до серпня 2009р.

4 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних  у    динаміці, а також спосіб розрахунку  індексів  номінальної  та  реальної  заробітної плати у 2010р.   вміщено  у  методологічних  поясненнях  до  експрес-випусків «Кількість, робочий час та оплата  праці  найманих  працівників»  № 49  від 26.02.2010р.  та   №72  від  26.03.2010р., які розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).

5 Станом  на  1  вересня.

6 Вересень  у %  до  грудня  попереднього  року.