Обсяг оптового товарообороту підприємств,

основним видом діяльності яких є оптова торгівля

 

 

 

Обсяг оптового

 товарообороту за

  I квартал 2010 року,  тис.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

У тому числі питома вага, %

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

Область

1450846,1

47,5

52,5

82,0

85,5

78,9