Обсяг оптового товарообороту підприємств,

основним видом діяльності яких є оптова торгівля

 

 

Обсяг оптового

 товарообороту за

січень-березень

 2011 року, 

тис.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

У тому числі питома вага, %

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

Область

1316338,3

41,0

59,0

80,3

94,0

70,8

  

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 17/06/2011