Обсяг оптового товарообороту підприємств,

основним видом діяльності яких є оптова торгівля

 

 

Обсяг оптового

 товарообороту

за січень-червень

 2011 року, 

тис.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

У тому числі питома вага, %

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

продовольчих товарів

непродовольчих

товарів

Область

2843702,2

40,2

59,8

79,6

95,5

69,0

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 16/09/2011