Обсяг оптового товарообороту підприємств,

основним видом діяльності яких є оптова торгівля

 

 

Обсяг оптового

 товарообороту

за

 2011 рік, 

тис.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

У тому числі питома вага, %

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

Область

6345712,2

40,1

59,9

75,6

94,4

63,0

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 23/04/2012